Sveučilište u Zagrebu
Vojni studijski programi
   
Kadeti - vojni piloti
Uvjeti upisa - kadet - pilot

Koje uvjete treba ispunjavati kandidat za kadeta - pilota?

 • isključivo državljanstvo Republike Hrvatske,
 • najviše navršenih 20 godina života do kraja kalendarske godine u kojoj se objavljuje natječaj,
 • upisana 1. godina redovitog studija (u srpnju godine za koju se raspisuje natječaj),
 • ispunjavanje propisanih kriterija za kadeta temeljem psihologijskog ispitivanja i zdravstvenih pregleda,
 • zadovoljavanje sigurnosnih kriterija.
   

Prijava mora sadržavati:

 • zamolbu sa životopisom, adresom i brojem telefona,
 • presliku domovnice i rodnog lista,
 • presliku svjedodžbe četvrtog razreda srednje škole ili uvjerenje o pohađanju istog,
 • uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak kod nadležnog suda, ne starije od 6 mjeseci,
 • potvrdu o upisanom 1. semestru na fakultetu navedenom u natječaju (dostavlja se nakon upisa na fakultet).

Matični odsjek za poslove obrane će biti vaš koordinator tijekom cijelog procesa aktivnosti do prijma u kadete.

MORH ne upisuje i ne posreduje pri upisu kandidata za kadete na fakultete!

 

Vrednovanje uspjeha na državnoj maturi

Važno:

Prije upisa točne uvjete upisa i rok za prijavu pročitajte na stranici: 
https://www.postani-student.hr

 

Ocjene iz srednje škole
Naziv Vrjednovanje
Prosjek svih ocjena 40,00 %

 

Obvezni dio državne mature

Naziv Razina Vrjednovanje
Hrvatski jezik B 0,00 %
Matematika A 30,00 %
Engleski jezik B 20,00 %

 

Izborni dio državne mature

Naziv Obvezan Vrjednovanje
Fizika NE 10,00 %

 

Rezultati natjecanja

Kategorija Disciplina Razred od Razred do Plasman od Plasman do Vrjednovanje
Državno natjecanje Fizika 1. 4. 1. 3. izravan upis
Državno natjecanje Matematika 1. 4. 1. 3. izravan upis