Sveučilište u Zagrebu
Vojni studijski programi
   
Kadeti - vojni piloti
Česta pitanja kadet - pilot

Tijek aktivnosti od prijave do prijema u kadete OS RH

 1. Prijava na natječaj
  • Kandidat za kadeta - vojnog pilota mora se prijaviti na oglas MORH-a raspisan u javnim glasilima.
  • Prijava se dostavlja matičnom područnom odsjeku za poslove obrane.
  • Područni odjeli i odsjeci za poslove obrane i Središnjica za upravljanje osobljem primaju prijave kandidata za kadete – buduće vojne pilote tijekom cijele godine.
    
 2. Psihologijsko testiranje
  • Kandidat za kadeta - vojnog pilota se poziva na psihologijsko testiranje
  • O mjestu i vremenu izvješćuje ih Područni odsjek za poslove obrane.
    
 3. Specijalistički lječnički pregled
  • Kandidati za kadete - vojne  pilote koji zadovolje na psihologijskom testiranju, pozivaju se na specijalističke liječničke preglede u Institut zrakoplovne medicine u Zagrebu.
  • Svi koji zadovolje na liječničkim pregledima bit će obaviješteni putem Područnog odsjeka za poslove obrane.
  • Kandidati će biti pozivani na psihologijska testiranja i liječničke preglede prije upisa na fakultet.
  • Liječnički pregledi su besplatni.
    
 4. Upisi na fakultet
  • Kandidat za kadeta - vojnog pilota mora upisati Fakultet prometnih znanosti, a potvrdu o upisanom fakultetu kandidat mora priložiti svojoj prijavi u matičnom područnom odsjeku za poslove obrane
  • Kandidati koji ne upišu Fakultet prometnih znanosti neće biti pozvan na daljnji selekcijski postupak.
    
 5. Selekcijsko letenje - kamp
  • Kandidati za kadete - vojne pilote, koji su prošli sve prethodne korake, biti će pozvani na selekcijsko (probno)  letenje na zrakoplovu tipa ZLIN-242L i potom selekcijski kamp, o čemu potpisuju predugovore s MORH-om. 
    
 6. Potpisivanje ugovora o školovanju odnosno stipendiranju
  • Školovanje kadeta – vojnih pilota traje pet godina u koje je uključena i temeljna časnička izobrazba (dvije i pol godine na Prometnom fakultetu u Zagrebu, a zatim u Zadru).
    
 7. Polaganje svečane prisege i ulazak u OS RH