Sveučilište u Zagrebu
Vojni studijski programi
   
Kadeti - vojni piloti
Izvođači

Nositelj studijskog programa: 

Aeronautika - modul vojni pilot

 

Zavod za aeronautiku

Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Borongajska cesta 83A, 10000 Zagreb, Hrvatska

Telefon: +385 1 245 77 01

E-Mail: fpz@fpz.hr

Web: http://www.fpz.unizg.hr/zan