Sveučilište u Zagrebu
Vojni studijski programi
   
Kadeti - vojni piloti
Kadeti - vojni piloti

Kadet - vojni pilot je stipendist OS RH, koji svoja prava i obveze ostvaruje ugovorom s MORH-om o školovanju odnosno stipendiranju na preddiplomskom studiju aeronautike na Fakultetu prometnih znanosti, sukladno oglasu koji raspisuje MORH jednom godišnje u dnevnom tisku.

Školovanje kadeta na fakultetima odvija se prema istom programu kao i za ostale polaznike visokoškolskih institucija uz dodatak programa vojne obuke, odnosno dijela programa u kojem će kadeti izučavati nastavne sadržaje specifične za vojni poziv u vojnim kampovima te kroz nastavne module za OS RH.

Studijski program aeronautike obuhvaća izučavanje i primjenu zakonitosti, principa i metoda upravljanja letom i vođenja zrakoplova u zračnom prostoru. Kontinuirani porast zračnog prometa rezultat je velike potražnje za visokoobrazovanim stručnjacima, koji će pored znanja i vještina upravljanja i vođenja zrakoplova imati visokostručna inženjerska znanja i spoznaje primjenjive na rješavanje problema vezanih uz implementaciju i korištenje novih tehnologija, s naglaskom na upravljanje procesima u organizacijama i tvrtkama izravno i neizravno vezanim uz zračni promet.

Na sveučilišnom preddiplomskom studiju aeronautike postoje izborni moduli civilni pilot, vojni pilot i kontrola leta. Završetkom studija, pored diplome, stječu se i odgovarajući certifikati i licence koje su povezane s teorijskim i praktičnim osposobljavanjem tijekom studija. Na diplomskom studiju aeronautike stječu se konkretna znanja i vještine za učinkovitu upotrebu zrakoplovnih prijevoznih sredstava, kao i za organizaciju i kontrolu potrebnu za upravljanje procesima u zračnom prostoru.

Studijski program sadrži dvije grupe predmeta: obavezne predmete koji su zajednički za sve studente aeronautike i izbornu skupinu predmeta. U skupini obaveznih predmeta studenti stječu teorijska znanja i praktične vještine iz zrakoplovnih instrumenata i elektrosustava, pogonskih sustava, navigacije, održavanja zrakoplova, teorije leta, radiotelefonske komunikacije, teorije kontrole zračnog prometa i ostalog. Kroz izbornu grupu predmeta studentima je omogućeno profiliranje i usmjeravanje u području vlastitog interesa. Izborni predmeti na diplomskom studiju modelirani su prema završenom odgovarajućem smjeru na preddiplomskoj razini (pilotski i kontrolorski modul) i temeljem toga predstavljaju logičan nastavak studiranja te nadogradnju spoznaja stečenih na preddiplomskoj razini. Takvim načinom nastavka studiranja s preddiplomske razine, definiranjem obaveznih kolegija i mogućnošću odabira izbornih kolegija zaokružuju se specifična i konkretna znanja i vještina iz područja aeronautike.

 

Informacije o Kadetima pilotima pročitajte i na stranicama:

https://vojnipilot.hr