Sveučilište u Zagrebu
Vojni studijski programi
   
Sveučilišni diplomski studij Vojno vođenje i upravljanje
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Krizno upravljanje (188531)
Mikac, R.; Dobrović, Ž.
0,0,0
45
(15A+30P)
1 INFO
3.0 Osnove strategije (188519)
Akrap, G.; Ćutić, D.
0,0,0
45
(30P+15S)
1 INFO
3.0 Planiranje i upravljanje resursima obrane (188514)
Fabac, R.; Ćutić, D.
1,0,0
45
(30P+15S)
1 INFO
6.0 Računalne simulacije i modeliranje D (188532)
Đukić, G.
0,0,0
75
(45L+30P)
1 INFO
6.0 Suvremeni vojni koncepti (188529)
Mikac, R.; Kozina, A.
1,0,0
75
(30A+45P)
1 INFO
3.0 Upravljanje obukom (188504)
Matika, D.; Fabac, R.
0,0,0
45
(15A+30P)
1 INFO
3.0 Vojni stožeri i planiranje operacija (253248)
Matika, D.; Tomičić Furjan, M.
0,0,0
45
(28P+4S+13V)
1 INFO
ECTS Izborni predmet VVU D - 1. semestar
=> Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 3.0
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Logistička potpora (188533)
Kozina, A.; Đukić, G.
0,0,0
45
(15A+30P)
1 INFO
3.0 Obavještajna analitika (188534)
Malnar, D.
1,1,1
45
(15A+30P)
1 INFO
3.0 Organizacija zdravstvene službe (188521)
Zdilar, B.; Čuković Bagić, I.
0,0,0
45
(10A+30P+5S)
1 INFO
3.0 Vojni satelitski sustavi (253042)
Malarić, K.; Štambuk, I.
1,0,0
45
(30P+15V)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
15.0 Diplomski rad (188528)
1,1,1
225
(225T)
2 INFO
3.0 Sigurnost i zaštita snaga (188536)
Akrap, G.; Gracin, D.
0,0,0
45
(15A+30P)
2 INFO
4.0 Temelji uporabe rodova i službi (188522)
Viher, M.; Vrček, N.
0,0,0
60
(30A+30P)
2 INFO
5.0 Zapovijedanje i nadzor (188535)
Kliček, B.; Kozina, A.
0,0,0
60
(30A+30P)
2 INFO
ECTS Izborni predmet VVU D - 2. semestar
=> Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 3.0
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Intendantska služba (188537)
Mihanović, L.; Fabac, R.
1,0,0
45
(15A+30P)
2 INFO
3.0 Prometna služba (188538)
Mihanović, L.; Stanković, R.
0,0,0
45
(15A+30P)
2 INFO
3.0 Suvremene KBRN ugroze i toksikološke posljedice (188539)
Vučemilović, A.
1,1,0
45
(30P+15S)
2 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Krizno upravljanje (188531)
Mikac, R.; Dobrović, Ž.
0,0,0
45
(15A+30P)
1 INFO
3.0 Osnove strategije (188519)
Akrap, G.; Ćutić, D.
0,0,0
45
(30P+15S)
1 INFO
3.0 Planiranje i upravljanje resursima obrane (188514)
Fabac, R.; Ćutić, D.
1,0,0
45
(30P+15S)
1 INFO
6.0 Računalne simulacije i modeliranje D (188532)
Đukić, G.
0,0,0
75
(45L+30P)
1 INFO
6.0 Suvremeni vojni koncepti (188529)
Mikac, R.; Kozina, A.
1,0,0
75
(30A+45P)
1 INFO
3.0 Upravljanje obukom (188504)
Matika, D.; Fabac, R.
0,0,0
45
(15A+30P)
1 INFO
3.0 Vojni stožeri i planiranje operacija (253248)
Matika, D.; Tomičić Furjan, M.
0,0,0
45
(28P+4S+13V)
1 INFO
ECTS Izborni predmet VVU D - 1. semestar
=> Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 3.0
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Logistička potpora (188533)
Kozina, A.; Đukić, G.
0,0,0
45
(15A+30P)
1 INFO
3.0 Obavještajna analitika (188534)
Malnar, D.
1,1,1
45
(15A+30P)
1 INFO
3.0 Organizacija zdravstvene službe (188521)
Zdilar, B.; Čuković Bagić, I.
0,0,0
45
(10A+30P+5S)
1 INFO
3.0 Vojni satelitski sustavi (253042)
Malarić, K.; Štambuk, I.
1,0,0
45
(30P+15V)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
15.0 Diplomski rad (188528)
1,1,1
225
(225T)
2 INFO
3.0 Sigurnost i zaštita snaga (188536)
Akrap, G.; Gracin, D.
0,0,0
45
(15A+30P)
2 INFO
4.0 Temelji uporabe rodova i službi (188522)
Viher, M.; Vrček, N.
0,0,0
60
(30A+30P)
2 INFO
5.0 Zapovijedanje i nadzor (188535)
Kliček, B.; Kozina, A.
0,0,0
60
(30A+30P)
2 INFO
ECTS Izborni predmet VVU D - 2. semestar
=> Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 3.0
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Intendantska služba (188537)
Mihanović, L.; Fabac, R.
1,0,0
45
(15A+30P)
2 INFO
3.0 Prometna služba (188538)
Mihanović, L.; Stanković, R.
0,0,0
45
(15A+30P)
2 INFO
3.0 Suvremene KBRN ugroze i toksikološke posljedice (188539)
Vučemilović, A.
1,1,0
45
(30P+15S)
2 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj