Sveučilište u Zagrebu
Vojni studijski programi
   
Program "Kadet"

Sve informacije o programu "Kadet" možete pronaći na službenim stranicama MORH-a:

http://www.morh.hr/hr/karijera-u-morh-u/kadet.html