Sveučilište u Zagrebu
Vojni studijski programi
   
Program "Kadet"

Sve informacije o programu "Kadet" možete pronaći na službenim stranicama MORH-a:

https://www.morh.hr/studijski-programi-2019/ 

https://www.morh.hr/o-nama-hvu/