Sveučilište u Zagrebu
Vojni studijski programi
   
Sveučilišni studij vojnog inženjerstva

Studijski program vojnog inženjerstva je interdisciplinarni program i prvi takav sveučilišni studij u Republici Hrvatskoj što ga čini jedinstvenim na tržištu rada u javnom sektoru kao što je obrana i oružane snage, ali i zaštita i spašavanje ljudi i imovine, civilna zaštita i druge institucije koje pružaju pomoć civilnim institucijama u kriznim situacijama i prirodnim ili tehnološkim katastrofama. Vojna inženjerska znanja, vještine i kompetencije potrebne su u nacionalnim i međunarodnim okvirima, od tehničke modernizacije, održavanja i remonta borbenih sustava i sustava naoružanja, protupožarnih sustava i opreme,  brodova i zrakoplova, do sudjelovanja u međunarodnim misijama i operacijama u logističkoj i tehničkoj podršci. 

Studijski program usklađen je s misijom Sveučilišta u Zagrebu, u skladu je s Godišnjim izvještajem o stanju spremnosti obrambenog sustava za 2012. godinu kojeg je prihvatio Hrvatski Sabor odnosno usvojenim smjerom razvoja u idućem razdoblju kojim se određuje potreba pokretanja preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija kao integralnog modela civilno-vojnog školovanja za potrebe Oružanih snaga RH. 

Studijski program vojnog inženjerstva omogućuje stjecanje znanja, vještina i kompetencija prema međunarodnim normama i NATO standardima, kao i na stranom jeziku