Sveučilište u Zagrebu
Vojni studijski programi
   
Sveučilišni studij vojnog vođenja i upravljanja

Studijski program vojnog vođenja i upravljanja je interdisciplinarni program i prvi takav studij u Republici Hrvatskoj što ga čini jedinstvenim na tržištu rada u javnom sektoru kao što je obrana i oružane snage, ali i zaštita i spašavanje ljudi i imovine, civilna zaštita i druge institucije koje pružaju pomoć civilnim institucijama u kriznim situacijama i prirodnim ili tehnološkim katastrofama.
 
Znanja vojnog vođenja i upravljanja potrebna su u nacionalnim i međunarodnim okvirima, osobito u sudjelovanju u međunarodnim misijama i operacijama. 

Studijski program vojnog vođenja i upravljanja omogućuje stjecanje znanja, vještina i kompetencija prema međunarodnim normama i NATO standardima, kao i na stranom jeziku.