Sveučilište u Zagrebu
Vojni studijski programi
   
Izbornik predmeta
Diferencijalni i integralni račun I
Šifra: 141684
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Tomislav Burić
Izvođači: prof. dr. sc. Ilko Brnetić - Predavanja

prof. dr. sc. Ilko Brnetić - Auditorne vježbe
dr. sc. Stjepan Šebek - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Auditorne vježbe 15
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Uvode se osnovni koncepti diferencijalnog i integralnog računa funkcija jedne varijable. Obrađuju se pojmovi limesa funkcije, derivacije, integrala te njihove primjene na razne probleme iz inženjerske struke.
Literatura:
 1. Matematika 1; A.Aglić; Element; 2012
 2. Matematika 1 s 800 rješenih primjera; M.Pašić; Merkur ABD; 2005
 3. Zadaci i riješeni primjeri iz matematičke analize za tehničke fakultete; B. P. Demidovič; Golden marketing; 2003
 4. Calculus with analytic geometry; G.F. Simmons; McGraw-Hill; 1996
 5. A first course in calculus; S. Lang; Springer; 1986
 6. Diferencijalni i integralni račun; Z. Šikić; Profil; 2008
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Vojno inženjerstvo
Termini konzultacija:
Obavijesti

Drage kadetkinje, dragi kadeti,

objavljeni su zadatci 3. domaće zadaće. Rok za predaju 3. domaće zadaće bit će u tjednu nakon kolokvija, ali vam savjetujem da zadatke rješavate čim prije možete. Iako u ovom trenutku još nismo obradili dio gradiva, a niti previše vježbali tehniku deriviranja, savjetujem vam da riješite one zadatke koje znate riješiti.

Za vježbu tehnike deriviranja možete koristiti i skripta u repozitoriju; pogledajte i riješite zadatke u Primjerima 15, 21, 22 (a možete i Primjer 20, ukoliko znate derivaciju funkcije tg x); također, možete koristiti bilo koje dodatne zbirke zadataka u kojima se nalaze zadatci za vježbu tehnike deriviranja.

Svakako vam savjetujem da, bez obzira što do sada na satu nismo previše vježbali tehniku deriviranja, radite to samostalno u mjeri u kojoj možete kako bi vam se kasnije bilo lakše pravovremeno pripremiti za kolokvij. 

Ilko Brnetić
Objavljeno: danas u 07:11
Uređeno: danas u 07:18
Ilko Brnetić

Osnovni ishodi učenja prva tri tjedna nastave (poglavlje "Funkcije") su:

 • iščitati s grafa funkcije prirodnu domenu i sliku
 • provjeriti na grafu je li funkcija (uz prirodnu domenu) bijekcija te, ako nije, odrediti intervale na kojima jest bijekcija
 • odrediti postojanje inverza i skicirati inverznu funkciju
 • ispitati je li funkcija parna, neparna, periodična
 • znati baratati transformacijama grafa funkcije: translacije, skaliranja, zrcaljenja
 • obraditi elementarne funkcije (funkcija potencije, polinomi, racionalne funkcije, eksponencijalna i logaritamska funkcija, trigonometrijske i arkus funkcije) i naučiti osnovna svojstva tih funkcija, te naučiti njihove grafove
 • odrediti prirodnu domenu i inverz složenih funkcija

Osnovni ishodi učenja četvrtog tjedna nastave (poglavlje "Limesi") su:

 • usvojiti pojam limesa funkcije
 • iščitavati limese (granično ponašanje) na grafu funkcije 
 • razlikovati određene i neodređene oblike limesa
 • znati izračunati određene oblike limesa
 • izračunati limese s neodređenim oblikom raznim metodama svođenja limesa na određen oblik
 • usvojiti pojam neprekinutosti funkcije
 • ispitivati neprekinutost funkcije

U petom i šestom tjednu nastave obrađujemo poglavlje "Derivacije", a osnovne ishode ću napisati po završetku šestog tjedna nastave.

Ilko Brnetić
Objavljeno: 1. 10. 2020. u 18:31
Uređeno: danas u 07:00
Ilko Brnetić

Molim sve opravdano odsutne s nastave, koji su to u mogućnosti, da zadaće na vrijeme predaju putem e-maila (mogu ih slikati mobitelom), a u slučaju kada to nisu u mogućnosti uraditi, da ih predaju sa zakašnjenjem, po povratku na nastavu.

Ilko Brnetić
Objavljeno: 11. 10. 2020. u 10:34
Ilko Brnetić

Drage kadetkinje, dragi kadeti,

kao što je napisano u pravilima ocjenjivanja, tijekom semestra u planu su 4 nenajavljene kratke provjere (ukoliko nastava bude cijeli semestar išla "uživo") na kojima će biti postavljen zadatak/zadatci sličan jednome ili više zadataka iz domaće zadaće. Te će se provjere uvijek održavati četvrtkom, u terminu vježbi i pisat će se oko 10 minuta.

Ilko Brnetić
Objavljeno: 8. 10. 2020. u 20:27
Ilko Brnetić

Na ispitima iz Diferencijalnog i integralnog računa I ne smije se koristiti računalo pa tako ni džepno računalo. Molim vas da prilikom vježbanja zadataka (i onih za domaću zadaću) vodite računa o tome.

Ilko Brnetić
Objavljeno: 14. 10. 2020. u 09:32
Ilko Brnetić
 • deset datoteka koji predstavljaju literaturu za kolegij u mapi "Predavanja"
 • domaće zadaće u mapi "Domaće zadaće"
 • "Pravila ocjenjivanja 2020/21" u mapi "Ispiti (provjere znanja)"
Ilko Brnetić
Objavljeno: 28. 9. 2020. u 18:13
Uređeno: 28. 9. 2020. u 18:17
Ilko Brnetić