Sveučilište u Zagrebu
Vojni studijski programi
   
Izbornik predmeta
Diferencijalni i integralni račun I
Šifra: 141684
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Tomislav Burić
Izvođači: prof. dr. sc. Ilko Brnetić - Predavanja

prof. dr. sc. Ilko Brnetić - Auditorne vježbe
dr. sc. Stjepan Šebek - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Auditorne vježbe 15
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Uvode se osnovni koncepti diferencijalnog i integralnog računa funkcija jedne varijable. Obrađuju se pojmovi limesa funkcije, derivacije, integrala te njihove primjene na razne probleme iz inženjerske struke.
Literatura:
 1. Matematika 1; A.Aglić; Element; 2012
 2. Matematika 1 s 800 rješenih primjera; M.Pašić; Merkur ABD; 2005
 3. Zadaci i riješeni primjeri iz matematičke analize za tehničke fakultete; B. P. Demidovič; Golden marketing; 2003
 4. Calculus with analytic geometry; G.F. Simmons; McGraw-Hill; 1996
 5. A first course in calculus; S. Lang; Springer; 1986
 6. Diferencijalni i integralni račun; Z. Šikić; Profil; 2008
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Vojno inženjerstvo
Termini konzultacija:

Temeljni ishodi (nužni za ocjenu dovoljan) su:

 • iščitati s grafa funkcije domenu i sliku funkcije
 • odrediti inverz funkcije
 • znati baratati transformacijama grafa funkcije: translacije, skaliranja, zrcaljenja
 • znati nacrtati grafove elementarnih funkcija (funkcija potencije, eksponencijalna i logaritamska funkcija, trigonometrijske i arkus funkcije)
 • znati izračunati određene oblike limesa funkcije
 • razumjeti i znati značenje derivacije, tj. znati geometrijsku i fizikalnu interpretaciju tog pojma i znati definiciju derivacije funkcije pomoću limesa
 • znati pravila deriviranja za umnožak, kvocijent i kompoziciju funkcija i primijeniti ih prilikom deriviranja konkretnih funkcija 
 • znati odrediti jednadžbu tangente na krivulju u nekoj točki krivulje
 • znati odrediti intervale monotonosti i lokalne ekstreme funkcije pomoću prve derivacije funkcije
 • znati nacrtati kvalitativni graf (jednostavnijih) funkcija koristeći derivaciju i limes funkcije
 • znati odrediti sve primitivne funkcije za danu funkciju ili jednu od njih uz početni uvjet u slučaju kada je taj postupak jednostavan
 • znati definiciju određenog integrala i njegovu interpretaciju kao površinu ispod grafa funkcije
 • naučiti da je integriranje inverzna operacija od deriviranje i znati primijeniti Newton-Leibnizovu formulu
 • naučiti integrirati koristeći izravno integriranje (korištenjem osnovne tablice integrala i svojstva linearnosti integrala) te integiranje korištenjem metode supstitucije ili metode parcijalne integracije na jednostavnijim primjerima
 • znati izračunati površinu lika pomoću određenog integrala
Ilko Brnetić
Objavljeno: 11. 1. 2021. u 17:42
Uređeno: 26. 9. 2021. u 19:09
Ilko Brnetić
Popis obavijesti