Sveučilište u Zagrebu
Vojni studijski programi
   
Izbornik predmeta
Engleski jezik II
Šifra: 129215
ECTS: 2.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Snježana Veselica Majhut
pred. dr. sc. Tea Glavaš
Izvođači: dr. sc. Tea Glavaš - Seminar
Milena Prošić, prof. - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta: razvijanje osnovnih jezičnih kompetencija (čitanja, pisanja, slušanja i govora), usvajanje i proširivanje općeg i stručnog rječnika te razvijanje interkulturne kompetencije kako bi se studenti osposobili za uspješno izvršavanje profesionalnih zadaća u međunarodnom okruženju. Fokus je stavljen na uporabu glagolskih oblika (modalni glagoli, glagolska vremena u zavisnim rečenicama) u govoru i pisanju. Studenti će također upoznati leksičke i gramatičke značajke po kojima se razlikuju formalni i neformalni stil te strategije uređivanja i ispravljanja pisanih tekstova.
Literatura:
  1. Klotz, B. (et al) (1999): Tactical English for Land Forces in Peace Support Opreations, Vilnius: UAB Laureta.
  2. Mellor-Clark, S.; Baker de Altamirano, Y. (2004): Campaign 2, Oxford: Macmillan Education (Student's Book + Workbook)
  3. Murphy, R. (2012): A self-study reference and practice book for intermediate learners of English, Fourth edition, Cambridge University Press
  4. READER with exercises (u pripremi)
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Engleski jezik I
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Vojno inženjerstvo
Obavezni predmet - Redovni studij - Vojno vođenje i upravljanje
Termini konzultacija:
Obavijesti

Dragi studenti,

u repozitoriju su postavljeni rezultati s današnjega ispitnog roka. Usmeni ispit pred komisijskim povjerenstvom održat će sutra, 24.09. u 8.30h u učionici 336.

Srdačan pozdrav,

Tea Glavaš

Milena Prošić

 

Tea Glavaš
Objavljeno: 23. 9. 2020. u 14:38
Tea Glavaš

Dragi studenti,


budući da zbog novonastale situacije i održavanja nastave u online obliku ne postoji više preklapanje kolegija kao što je to bilo u redovnoj nastavi, SVI studenti koji ponavljaju kolegij Engleski jezik 2 DUŽNI su sudjelovati u nastavi putem Google Učionice te REDOVITO izvršavati svoje zadatke.
Studenti su dužni redovito sudjelovati u nastavi. Ukoliko student preda rad koji je:
1. nepotpun
2. predan sa zakašnjenjem
3. isti ili vrlo sličan radu drugog kolege studenta
smatrat će se da student NIJE sudjelovao na nastavi.

Nakon tri "nedolaska" na nastavu, student NEĆE moći pristupiti završnom ispitu (neće steći uvjete za potpis te time polaganje ispita u ovoj akademskoj godini).

Mole se ponavljači da svoje zaostatke (Unit 3.1. i Unit 3.2) predaju do kraja ovoga tjedna (nedjelja, 29.03.).

Zbog lakše komunikacije, studenti su prema smjeru dodijeljeni predmetnom nastavniku:
1. smjer Vojno vođenje i upravljanje - prof. Milena Prošić
2. smjer Vojno inženjerstvo - prof. Tea Glavaš.
Studenti svoje zadaće te pitanja vezano uz nastavu šalju dodijeljenom nastavniku.

Srdačan pozdrav,
Tea Glavaš

Tea Glavaš
Objavljeno: 25. 3. 2020. u 09:03
Tea Glavaš

Dragi studenti,

zbog trenutne zdravstvene situacije u Središtu za strane jezike neće se provoditi planirana dopunska nastava iz engleskoga jezika. Umjesto navedene nastave provodit će se online dopunska nastava za sve studente koji su se prijavili za nastavu u Središtu. Dopunska nastava je prvenstveno osmišljena za one studente koji nailaze na poteškoće prilikom usvajanja osnovnih gramatičkih struktura engleskoga jezika. Nastava će se odvijati preko Google učionice. Pristupni kod za učionicu dopunske nastave je: kridjet.

Za pristup učionici studenti trebaju imati otvoren Google račun. Aplikaciju za Google učionicu također je moguće skinuti na mobilni telefon što uvelike olakšava komunikaciju i rad u učionici.

Mole se studenti koji su se prijavili za dopunsku nastavu (a obavezno ponavljači) da se čim prije prijave u učionicu kako bi mogli započeti s radom.

Srdačan pozdrav,

Tea Glavaš

Tea Glavaš
Objavljeno: 17. 3. 2020. u 16:52
Tea Glavaš

Dragi studenti,

zbog novonastale situacije vezane uz koronavirus, nastavu ćemo u sljedeća dva tjedna izvoditi preko Google Classrooma u kojemu ćete dobivati zadatke vezano uz nastavni sadržaj koji nam slijedi. Svi zadaci i sadržaj vezan uz kolegij, predaja zadataka te komunikacija s nastavnicima odvijat će se preko Google Classrooma.

Kako biste mogli sudjelovati u radu Google Classroom-a, morate imati Google račun (mail). Kada otvorite svoj Google mail, pod ikonom Google Apps pronađite aplikaciju Classroom, upišite kod kolegija te pristupite "učionici". 

Kod za Google Classroom za Engleski jezik 2 je: zyuy5eg.

Preporučujemo skinuti aplikaciju Google Classroom i na mobilni telefon zbog brže i lakše komunikacije.

Ovisno o rasporedu održavanja nastave, mole se studenti da pristupe Google Classroomu najkasnije do ponedjeljka 16.3. u 16h (Vojno inženjerstvo), odnosno srijede18.3. u 16h (Vojno vođenje i upravljanje) kako bi mogli sudjelovati u nastavnom procesu.

Za sva pitanja vezana uz novi oblik održavanja nastave, slobodno se obratite vašem nastavniku.

Srdačan pozdrav,

Tea Glavaš

 

Tea Glavaš
Objavljeno: 13. 3. 2020. u 18:41
Tea Glavaš

Dragi studenti,

molim vas javite se na mailom (studiji.vojni@gmail.com) kako biste preuzeli zadatak za prvu zadaću koju treba predati do četvrtka 19.02.

Srdačan pozdrav,

Tea Glavaš

 

Tea Glavaš
Objavljeno: 12. 3. 2020. u 10:26
Tea Glavaš