Sveučilište u Zagrebu
Vojni studijski programi
   
Izbornik predmeta
Engleski jezik II
Šifra: 129215
ECTS: 2.0
Nositelji: doc. dr. sc. Snježana Veselica Majhut
pred. dr. sc. Tea Glavaš
Izvođači: dr. sc. Tea Glavaš - Seminar
Milena Prošić, prof. - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta: razvijanje osnovnih jezičnih kompetencija (čitanja, pisanja, slušanja i govora), usvajanje i proširivanje općeg i stručnog rječnika te razvijanje interkulturne kompetencije kako bi se studenti osposobili za uspješno izvršavanje profesionalnih zadaća u međunarodnom okruženju. Fokus je stavljen na uporabu glagolskih oblika (modalni glagoli, glagolska vremena u zavisnim rečenicama) u govoru i pisanju. Studenti će također upoznati leksičke i gramatičke značajke po kojima se razlikuju formalni i neformalni stil te strategije uređivanja i ispravljanja pisanih tekstova.
Literatura:
  1. Klotz, B. (et al) (1999): Tactical English for Land Forces in Peace Support Opreations, Vilnius: UAB Laureta.
  2. Mellor-Clark, S.; Baker de Altamirano, Y. (2004): Campaign 2, Oxford: Macmillan Education (Student's Book + Workbook)
  3. Murphy, R. (2012): A self-study reference and practice book for intermediate learners of English, Fourth edition, Cambridge University Press
  4. READER with exercises (u pripremi)
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Engleski jezik I
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Vojno inženjerstvo
Obavezni predmet - Redovni studij - Vojno vođenje i upravljanje
Termini konzultacija:

Dragi studenti,


budući da zbog novonastale situacije i održavanja nastave u online obliku ne postoji više preklapanje kolegija kao što je to bilo u redovnoj nastavi, SVI studenti koji ponavljaju kolegij Engleski jezik 2 DUŽNI su sudjelovati u nastavi putem Google Učionice te REDOVITO izvršavati svoje zadatke.
Studenti su dužni redovito sudjelovati u nastavi. Ukoliko student preda rad koji je:
1. nepotpun
2. predan sa zakašnjenjem
3. isti ili vrlo sličan radu drugog kolege studenta
smatrat će se da student NIJE sudjelovao na nastavi.

Nakon tri "nedolaska" na nastavu, student NEĆE moći pristupiti završnom ispitu (neće steći uvjete za potpis te time polaganje ispita u ovoj akademskoj godini).

Mole se ponavljači da svoje zaostatke (Unit 3.1. i Unit 3.2) predaju do kraja ovoga tjedna (nedjelja, 29.03.).

Zbog lakše komunikacije, studenti su prema smjeru dodijeljeni predmetnom nastavniku:
1. smjer Vojno vođenje i upravljanje - prof. Milena Prošić
2. smjer Vojno inženjerstvo - prof. Tea Glavaš.
Studenti svoje zadaće te pitanja vezano uz nastavu šalju dodijeljenom nastavniku.

Srdačan pozdrav,
Tea Glavaš

Tea Glavaš
Objavljeno: 25. 3. 2020. u 09:03
Tea Glavaš
Popis obavijesti