Sveučilište u Zagrebu
Vojni studijski programi
   
Upiši se!

Svi studenti-kadeti imaju podmirene cjelokupne troškove studiranja:

 • smještaj,
 • prehranu,
 • literaturu,
 • vojnu kadetsku odoru,
 • sportsku opremu,
 • gradski prijevoz i još k tome
 • mjesečnu stipendiju.

Vojni preddiplomski studiji traju osam semestara i njihovim se završetkom stječe 240 ECTS bodova.

Završetkom studija:

 • Vojnog inženjerstva stječe se:
  • akademski naziv prvostupnika Vojnog inženjerstva
  • čin poručnika roda pješaštvo, oklopništvo, topništvo, inženjerija, veza, NBKO, protuzračna obrana, motrenje i navođenje ili tehničke službe.
    
 • Vojnog vođenja upravljanja stječe se:
  • akademski naziv prvostupnika Vojnog vođenja i upravljanja
  • čin poručnika roda pješaštvo, vojna policija ili vojno obavještajnog roda.

Mladi poručnici u postrojbama preuzimaju prvu časničku dužnost zapovjednika voda.

U okviru profesionalnog razvoja, časnici se upućuju na slijedno više razine obrazovanja časnika i specijalističke tečajeve u zemlji i inozemstvu, čijim završetkom zadovoljavaju uvjete za promicanje u viši čin i na višu zapovjednu dužnost.

 

Potpisivanjem ugovora o školovanju s MORH-om, kadet se obvezuje na ostanak u službi u OS RH u dvostrukom trajanju školovanja.