Sveučilište u Zagrebu
Vojni studijski programi
   
Upiši se!

Svi studenti-kadeti imaju podmirene cjelokupne troškove studiranja:

 • smještaj,
 • prehranu,
 • literaturu,
 • vojnu kadetsku odoru,
 • sportsku opremu,
 • gradski prijevoz i još k tome
 • mjesečnu stipendiju.

Vojni preddiplomski studiji traju osam semestara i njihovim se završetkom stječe 240 ECTS bodova.

Završetkom studija:

 • Vojnog inženjerstva stječe se:
  • akademski naziv prvostupnika Vojnog inženjerstva
  • čin poručnika roda pješaštvo, oklopništvo, topništvo, inženjerija, veza, NBKO, protuzračna obrana, motrenje i navođenje ili tehničke službe.
    
 • Vojnog vođenja upravljanja stječe se:
  • akademski naziv prvostupnika Vojnog vođenja i upravljanja
  • čin poručnika roda pješaštvo, vojna policija ili vojno obavještajnog roda.

Mladi poručnici u postrojbama preuzimaju prvu časničku dužnost zapovjednika voda.

U okviru profesionalnog razvoja, časnici se upućuju na slijedno više razine obrazovanja časnika i specijalističke tečajeve u zemlji i inozemstvu, čijim završetkom zadovoljavaju uvjete za promicanje u viši čin i na višu zapovjednu dužnost.

Diplomski studij može se nastaviti ili po programu Intergranske zapovjedno stožerne razine obrazovanja koji nosi 60 ECTS bodova ili po jednom od diplomskih programa na sveučilištu, koji je najbliži području završenog preddiplomskog studija.

Završetkom diplomskog studija može se nastaviti poslijediplomski specijalistički doktorski studij na Ratnoj školi, kao najvišoj razini obrazovanja časnika ili na nekom od interdisciplinarnih poslijediplomskih doktorskih  studija na sveučilištu.

Potpisivanjem ugovora o školovanju s MORH-om, kadet se obvezuje na ostanak u službi u OS RH u dvostrukom trajanju školovanja.