Sveučilište u Zagrebu
Vojni studijski programi
   
Mogućnosti razvoja karijere

Vojni preddiplomski studiji traju osam semestara i njihovim se završetkom stječe 240 ECTS-bodova.

Završetkom studija vojnog inženjerstva stječe se akademski naziv prvostupnika Vojnog inženjerstva i čin poručnika roda oklopništvo, pješaštvo, topništvo, inženjerija, veza, NBKO, protuzračna obrana, motrenje i navođenje ili tehničke službe. Mladi poručnik u postrojbi preuzima prvu časničku dužnost zapovjednika voda.

Završetkom studija vojnog vođenja i upravljanja stječe se akademski naziv prvostupnika Vojnog vođenja i upravljanja i čin poručnika roda pješaštvo, vojna policija ili vojno obavještajnog roda.

U okviru profesionalnog razvoja, časnici se upućuju slijedno više razine obrazovanja časnika i specijalističke tečajeve u zemlji i inozemstvu, čijim završetkom zadovoljavaju uvjete za promicanje u viši čin i na višu zapovjednu dužnost.