Sveučilište u Zagrebu
Vojni studijski programi
   
Mogućnosti razvoja karijere

Vojni preddiplomski studiji traju osam semestara i njihovim se završetkom stječe 240 ECTS-bodova.

Završetkom studija vojnog inženjerstva stječe se akademski naziv prvostupnika Vojnog inženjerstva i čin poručnika roda oklopništvo, pješaštvo, topništvo, inženjerija, veza, NBKO, protuzračna obrana, motrenje i navođenje ili tehničke službe. Mladi poručnik u postrojbi preuzima prvu časničku dužnost zapovjednika voda.

Završetkom studija vojnog vođenja i upravljanja stječe se akademski naziv prvostupnika Vojnog vođenja i upravljanja i čin poručnika roda pješaštvo, vojna policija ili vojno obavještajnog roda.

U okviru profesionalnog razvoja, časnici se upućuju slijedno više razine obrazovanja časnika i specijalističke tečajeve u zemlji i inozemstvu, čijim završetkom zadovoljavaju uvjete za promicanje u viši čin i na višu zapovjednu dužnost. Diplomski studij može se nastaviti ili po programu Intergranske zapovjedno stožerne razine obrazovanja koji nosi 60 ECTS-bodova ili po jednom od diplomskih programa na sveučilištu, koji je najbliži području završenoga preddiplomskog studija.

Završetkom diplomskog studija može se nastaviti poslijediplomski specijalistički doktorski studij na Ratnoj školi, kao najvišoj razini obrazovanja časnika ili na nekom od interdisciplinarnih poslijediplomskih doktorskih  studija na sveučilištu.