Sveučilište u Zagrebu
Vojni studijski programi
   
Izbornik predmeta
Info
Ovaj predmet nije moguće upisati.
Obavijesti

Usmeni ispit će se održati u srijedu 29. svibnja 2019. s početkom u 09.00 sati u učionici 34.

Raspored polaganja nalazi se u materijalima. 

Igor Štambuk
Objavljeno: 24. 5. 2019. u 13:28
Uređeno: 24. 5. 2019. u 13:29
Igor Štambuk

Završni pismeni ispit će se održati u četvrtak 23. svibnja 2019. s početkom u 13.00 sati u učionici 31

Igor Štambuk
Objavljeno: 9. 5. 2019. u 14:01
Uređeno: 17. 5. 2019. u 10:35
Igor Štambuk

Na sljedećoj web adresi možete pogledati priopćenje ZSS-a o našoj posjeti vojarni „Sžb Ante Šaškor“ u Delnicama i pogledati slike.

Ujedno kao nositelj predmeta zahvaljujem na suradnji, uzornom ponašanju i predstavljanju OS RH i HVU-a u najboljem svijetlu.

http://www.osrh.hr/#rubData/HTML/HR/GLAVNA/DOGAĐANJA/20190419_Temeljna_časnička_i_kadeti_u_posjetu_Zapovjedništvu_specijalnih_snaga/Temeljna_časnička_i_kadeti_u_posjetu_Zapovjedništvu_specijalnih_snaga_HR.htm

Igor Štambuk
Objavljeno: 9. 5. 2019. u 13:55
Igor Štambuk

Sveučilišni predmet Vojno stručna praksa: Rod borbene potpore – Veza predstavlja završnu specijalističku obuku u KIS području (komunikacijsko informacijski sustavi). 

Cilj predmeta je omogućiti studentima u završnoj fazi diplomskog studija izravan dodir s vojno stručnim okruženjem te kvalitetniju edukaciju zahvaljujući suradnji sveučilišnih nastavnika i vojnih stručnjaka. Studenti  praksom stječu znanja i vještine, profesionalno iskustvo, te akademski stečena znanja povezuju s vojnim obrazovanjem To će iskustvo studentima biti  korisno u primjeni praktičnih inženjerskih i vojnih znanja, bolje će ih pripremiti za poslove koji ih očekuju nakon završetka studija i omogućiti  im  kvalitetnije  individualno profiliranje u stjecanju  specijalističkih znanja na završnoj godini studija.

Tijekom predmeta studenti će kroz pripreme za vježbe i vježbe koje se odvijaju u što realnijim uvjetima stjecati saznanja o načelima elektromagnetizma, prostiranju i širenju elektromagnetskih valova u slobodnom prostoru i u zemaljskoj atmosferi.

Također će kroz suradnju s ključnim ljudima u KIS segmentu OS RH učiti o sustavu zapovijedanja i nadzora (C2S), integraciji borbenih funkcija, integraciji komunikacijsko-informacijskih sustava i zapovjednih mjesta. Vježbati će stvaranje situacijske svjesnosti to jest zajedničke operativne slike o stanju u području vojnih operacija. Upoznati će se s pojmovima i doznati što su to komunikacijsko-informacijski sustavi (pojam, vrste, struktura i elementi), komunikacijski kanali (vrste i namjena), što je to funkcionalno područje KIS-a sa svojim mjerodavnostima, kao i što su to planski i provedbeni dijelovi KIS-a OS RH (organizacijska struktura, zadaće i odgovornosti po razinama).

Posebna pažnja tijekom predmeta usmjeriti će se na upoznavanje vrsta i elementa KIS središta i zapovjednih mjesta. Uvježbavati će se organizacija taktičkog KIS središta na zapovjednom mjestu, postavljanje računalno-informacijskih sustava te će se upoznavati s tehničkim mogućnostima računalno-informacijskih sustava i primjenom sigurnosno-zaštitnih mjera u računalnoj mreži.

Kroz  studijske posjete studenti će vidjeti posebnosti grana OS RH i pristožernih postrojbi OS RH, upoznati će se s organizacijom komunikacijsko-informacijskog sustava u kopnenoj vojsci, bojni veze kao i u satniji veze u gardijskoj brigadi). Studenti će se upoznati s organizacijom komunikacijsko-informacijskog sustava u Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu, glavnom operativnom središtu u Podvornici i u Hrvatskoj ratnoj mornarici, odjelu N-6 Z HRM, i bojni OSMiO.

Osim s organizacijom KIS-a OSRH studenti će se također upoznati s  taktikom  uporabe  voda  veze  kao  osnovne postrojbe KIS-a, elementima komunikacijskog sustava u bojni i brigadi te KIS prosuđivanjem i  planiranjem. 

Održavanje tehničkih sustava (životni vijek sustava, pouzdanost i održivost, održavanje kao dio logističke potpore) također je bitan segment mjerodavnosti KIS časnika. U sklopu predmeta planiran je i posjet Remontnom zavodu OS RH gdje će studenti imati priliku vidjeti ugradnju KIS sustava na borbene platforme, kao i procese remonta sredstava veze. Studenti će se upoznati s planiranjem održavanja (temeljne odrednice, načela), te s preventivnim i korektivnim održavanjem (periodički pregledi/provjere - dnevni, tjedni pregledi, remonti, redovna servisiranja i zamjena kritičnih elemenata).

Igor Štambuk
Objavljeno: 19. 3. 2019. u 14:45
Igor Štambuk