Sveučilište u Zagrebu
Vojni studijski programi
   
Izbornik predmeta
Vojno stručna praksa - Inženjerija
Šifra: 129484
ECTS: 15.0
Nositelji: prof. dr. sc. Mario Dobrilović
Izvođači: Dražen Brkić, struč. spec. cin. - Terenske vježbe
Marijan Gospočić, struč. spec. ing. admin. chris. - Terenske vježbe
Vladimir Horvat, mag. ing. aedif. - Terenske vježbe
Krešimir Sudarić, dipl.ing.polj. - Terenske vježbe
Marko Šimić, struč. spec. ing. admin. chris. - Terenske vježbe
izv. prof. dr. sc. Vinko Škrlec - Terenske vježbe

izv. prof. dr. sc. Vječislav Bohanek - Projektantske vježbe
prof. dr. sc. Mario Dobrilović - Projektantske vježbe
Vladimir Horvat, mag. ing. aedif. - Projektantske vježbe
Krešimir Sudarić, dipl.ing.polj. - Projektantske vježbe
Marko Šimić, struč. spec. ing. admin. chris. - Projektantske vježbe
izv. prof. dr. sc. Vinko Škrlec - Projektantske vježbe

prof. dr. sc. Mario Dobrilović - Laboratorijske vježbe
Mladen Fusić, mag.ing.aedif. - Laboratorijske vježbe
Vladimir Horvat, mag. ing. aedif. - Laboratorijske vježbe
Krešimir Sudarić, dipl.ing.polj. - Laboratorijske vježbe
Marko Šimić, struč. spec. ing. admin. chris. - Laboratorijske vježbe
izv. prof. dr. sc. Vinko Škrlec - Laboratorijske vježbe

prof. dr. sc. Mario Dobrilović - Konstrukcijske vježbe
Vladimir Horvat, mag. ing. aedif. - Konstrukcijske vježbe
Krešimir Sudarić, dipl.ing.polj. - Konstrukcijske vježbe
Marko Šimić, struč. spec. ing. admin. chris. - Konstrukcijske vježbe
izv. prof. dr. sc. Vinko Škrlec - Konstrukcijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Projektantske vježbe 6
Konstrukcijske vježbe 30
Terenske vježbe 54
Laboratorijske vježbe 90
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je omogućiti studentima u završnoj fazi studija izravan dodir s vojno stručnim okruženjem te kvalitetniju edukaciju zahvaljujući suradnji sveučilišnih nastavnika i vojnih stručnjaka. Studenti praksom stječu nova znanja i vještine te profesionalno iskustvo koje je komplementarno akademskoj okolini. To će iskustvo studentima biti korisno u stjecanju praktičnih inženjerskih i vojnih znanja, bolje će ih pripremiti za poslove koji ih očekuju nakon završetka studija i omogućiti im kvalitetnije individualno profiliranje u stjecanju specijalističkih znanja na završnoj godini studija. Potiče se čvršća suradnja između vojnog sustava i akademske zajednice, a nastavnici dobivaju povratnu informaciju o znanjima i vještinama koje poslodavac očekuje čime se pozitivno utječe na unapređenje nastavnog procesa. Studentu se dodjeljuje neposredni voditelj vojno stručne prakse iz reda vojnih časnika ili vojnih stručnjaka povezanih s rodom ili službom studentova usmjerenja. Neposredni voditelj studentu definira plan prakse u skladu s kojim mu zadaje zadaće. Student je dužan slijediti upute i redovito ispunjavati sve zadane obveze o čemu mora voditi dnevnik rada. Dnevnik rada je podloga za izradbu studentova završnog izvješća o provedenim aktivnostima. Neposredni voditelj dužan je voditi bilješke o studentu i evidenciju uspješno obavljenih aktivnosti u skladu s planom što čini podlogu za prijedlog konačne ocjene iz tog predmeta. Nakon završetka vojno stručne prakse student je dužan pripremiti izvješće o radu koje predaje neposrednom voditelju. Izvješće o radu sadržava podatke o voditelju, plan rada i specifikaciju radnih zadaća, termin prakse i dnevnik rada. Neposredni voditelj verificira izvješće o radu i predlaže konačnu ocjenu. Akademski voditelj predmeta Vojno stručna praksa mentor je studentova završnog rada. Dolazi iz reda sveučilišnih nastavnika ili je po funkciji prodekan za nastavu sastavnice koja je nosilac vojno stručne prakse tog roda ili službe. Akademski voditelj dužan je pročitati studentovo izvješće i temeljem prijedloga neposrednog voditelja odlučiti o konačnoj ocjeni. Naučiti studente uporabiti inženjerijsku postrojbu u provedbi zadaća inženjerijske borbene potpore u svim vidovima i oblicima bojnih djelovanja u skladu s doktrinarnim dokumentima NATO-a. Studente osposobiti za timski rad tijekom izradbe dokumentacije i provedbe radova te za organizaciju, vođenje i upravljanje radovima inženjerijske postrojbe.
Literatura:
  1. Dobrilović, Mario, Rušenje, interna skripta, 2009.
  2. STANAG 2014 Formati zapovijedi i označavanje vremena, lokacija i granica.
  3. STANAG 2017 Zapovijedi zapovjedniku zaštitne skupine i zapovjedniku skupine za rušenje-nenuklearno
  4. AAP-19 Nato rječnik borbene inženjerije,
  5. STANAG 2036 Postupci polaganja mina, označavanja, zapisivanja i procedure izvješćivanja,
  6. Uputa i program vježbi s bojevim MES; Vladimir Horvat, Ivan Babić; MORH; 2018
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Ceste
Odslušan : Geoinženjerstvo
Odslušan : Minsko-eksplozivna sredstva
Odslušan : Mostovi
Odslušan : Svladavanje vodenih zapreka
Odslušan : Utvrđivanje i maskiranje
8. semestar
Obavezni predmet - Redovni smjer - Inženjerija
Termini konzultacija:
Obavijesti