Sveučilište u Zagrebu
Vojni studijski programi
   
Izbornik predmeta
Obavijesti

Poštovani studenti,

Konačni rezultati nakon provedenih međuispita i ocjene iz predmeta nalaze se u repozitoriju Plan nastave te ih možete pogledati na ovoj poveznici

Konačne ocjene su upisane i u Merlinu.

Stečene ocjene možete preuzeti prijavom ispita na prvom redovnom roku.

doc.dr.sc. Kristina Potočki

Kristina Potočki
Objavljeno: 10. 6. 2020. u 10:42
Uređeno: 10. 6. 2020. u 10:42
Kristina Potočki

Poštovani studenti,

Prvi međuispit koji pokriva gradivo prvih 6 tjedana nastave, tj gradivo koje predaje doc.dr.sc. Kristina Potočki, odgađa se za tjedan dana te će se umjesto u četvrtak 9.4.2020., održati u četvrtak 16.4.2020. u 10 h u sustavu Merlin.

Maksimalnih 50 bodova iz 1. međuispita može se ostvariti na sljedeći način:

  • 40 bodova – Test u Merlin sustavu – kombinacija teoretskih i računskih pitanja
  • 10 bodova – Kontinuirana procjena aktivnosti studenata u nastavi na daljinu (kontinuirane tjedne aktivnosti na forumu, predaje mini zadaća i probnih testova u sustavu Merlin te aktivno sudjelovanje kroz raspravu na predavanjima u realnom vremenu)

U Merlinu su postavljeni kratki testovi za vježbanje gradiva u bloku „Testovi za vježbanje gradiva“, koji su tehnički implementiran na isti način kao i stvarni kolokvij. Time je omogućeno da se studenti što bolje upoznaju s načinom rada u sustavu te s različitim tipovima pitanja u testu.

Detalji o minimalnom pragu na testu i točno trajanje testa će biti obavljeni nakon što se studenti upoznaju s probnim testovima, a najmanje 24 h prije pravog testa.

Sve dodatne informacije o načinu provođenja međuispita biti će objavljene u sustavu Merlin na čije obavijesti su studenti pretplaćeni, tj. dobivaju ih putem službene e-pošte (ime.prezime@student.unizg.hr).

doc.dr.sc. Kristina Potočki

Kristina Potočki
Objavljeno: 8. 4. 2020. u 12:18
Kristina Potočki

Poštovani studenti,

Nastava iz predmeta Svladavanje vodenih zapreka održavat će se putem sustava Merlin (https://moodle.srce.hr) u kojem je otvoren e-kolegij predmeta i putem webinara kojima će se u naredna dva tjedna nastava održavati u realnom vremenu (načelno četvrtom prema rasporedu sati). Sustav Merlin omogućuju održavanje nastave na daljinu kroz webinare, postavljanje nastavnih materijala, prezentacija, video zapisa predavanja, zadavanje zadataka te direktno uspostavljanje komunikacijskih kanala između predmetnih nastavnika i studenata koji su upisali pojedini predmet.

Studenti će svakog tjedna dobiti obavijest o poglavljima iz predavanja i vježbi koje moraju proučiti te će nakon toga samostalno pripremiti gradivo za naredni termin nastave u realnom vremenu (webinara). Putem webinara će se pružiti sažetak najvažnijih pojmova iz predavanja i vježbi te omogućiti studentima postavljanje pitanja iz dijelova gradiva koje je potrebno dodatno razjasniti. Obzirom na mogućnost preopterećenosti sustava webinara  i poteškoća spajanja u sklopu Merlin sustava, studentima će se omogućiti i alternativne aplikacije za održavanja nastave na daljinu i upute za korištenje istih.

U slučaju tehničkih poteškoća, termin nastave će biti odgođen ili će prema potrebi biti objavljeni snimljeni materijali za nastavu, a o tome će studenti biti pravovremeno obaviješteni. Stoga se studenti mole da redovno prate obavijesti kako na Merlinu tako i na službenoj stranici fakulteta u repozitoriju kolegija SVZ te putem

Sve obavijesti o održavanju nastave na daljinu studentima će biti dostupne na web stranicama predmeta ili će ih dobivati putem službene adrese e-pošte (ime.prezime@ student.unizg.hr)

doc. dr. sc. Kristina Potočki

Kristina Potočki
Objavljeno: 18. 3. 2020. u 11:46
Kristina Potočki

Nastavni plan, izvedbena satnica po tjednima te nastavne cjeline nalaze se u repozitoriju predmeta (https://vojni.unizg.hr/predmet/svz/plan_nastave)


doc.dr.sc. Kristina Potocki

Kristina Potočki
Objavljeno: 26. 2. 2020. u 15:21
Kristina Potočki
Svladavanje vodenih zapreka
Šifra: 129391
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Kristina Potočki
Izvođači: Dragutin Remenar, mag. ing. aedif. - Predavanja

Mladen Fusić, mag.ing.aedif. - Auditorne vježbe
Vladimir Horvat, mag. ing. aedif. - Auditorne vježbe
Marko Šimić, struč. spec. ing. admin. chris. - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Auditorne vježbe 15
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osposobiti studente za uporabu plovnih sredstava te izbor načina, sredstava i vrste prijelaza preko vodenih zapreka. Nadalje, studente osposobiti za timski rad tijekom izradbe projekta i uspostave mjesta prijelaza te za organizaciju, vođenje i upravljanje radovima na mjestu prijelaza uz primjenu mjera tehničke zaštite tijekom rada na vodi.
Literatura:
  1. Osnove hidrotehnike, I. dio, Prva knjiga, Živko Vuković, Akvamarine, Zagreb, 1994 (I. izdanje), 1996 (II. izdanje),
  2. Hidrologija; Ranko Žugaj; 2000; ISBN: 9539630371
  3. Operacije prijelaza preko vodenih zapreka - Priručnik; Dragutin Remenar; Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Glavni stožer Oružanih snaga Republike Hrvatske, Hrvatsko vojno učilište Petar Zrinski, Zagreb; 2008
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni smjer - Inženjerija
Termini konzultacija: