Sveučilište u Zagrebu
Vojni studijski programi
   
Izbornik predmeta
Vojna pedagogija
Šifra: 129356
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivan Markić
doc. dr. sc. Andrija Kozina
Izvođači: doc. dr. sc. Jadranka Herceg - Seminar
doc. dr. sc. Andrija Kozina - Seminar

doc. dr. sc. Jadranka Herceg - Predavanja

doc. dr. sc. Jadranka Herceg - Auditorne vježbe
doc. dr. sc. Andrija Kozina - Auditorne vježbe
izv. prof. dr. sc. Ivan Markić - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Auditorne vježbe 15
Seminar 15
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj predmeta je da studenti kritički usvoje, razumiju i vrednuju: pojam (vojne) pedagogije, njezin predmet, metodologiju i područje istraživanja; teoriju kurikuluma vojnog obrazovanja; andragoške teorije; područja i sadržaje obrazovnih standarda vojne pedagogije; didaktičke i metodičke sustave nastave i cjeloživotno učenje u vojnom obrazovanju.
Literatura:
  1. Gudjons H., (1994), Pedagogija, temeljna znanja. Zagreb: Educa.; 1993; ISBN: 3-7815-0727-0
  2. Kvernbekk, T. Simpson, H. Peters M. A. (ur.) (2008.) Military Pedagogies and Why They Matter. Sense publisher, Rotterdam (odabrana poglavlja); Sense Publisher; 2008; ISBN: 978-90-8790-625-2
  3. KURIKULUM: teorije-metodologija-sadržaj-struktura (odabrana poglavlja); Previšić, V. (ur.); Školska knjiga, Zagreb; 2007; ISBN: 978-953-0-61910-4
  4. Vukasović, A. (ur.) (1996.) DOMOVINSKI ODGOJ priručnik za hrvatske vojnike, dočasnike i časnike. A. G. Matoš d.d. Samobor (odabrana poglavlja); 1995
  5. Prilozi vojnoj pedagogiji; Andrija Kozina; MORH, Hrvatsko vojno učilište "Dr. Franjo Tuđman"; 2020; ISBN: 978-953-193-175-5
  6. Motivational Design for Learning and Performance: The ARCS Model Approach; Keller, J. M.; Springer; 2010; ISBN: 978-1-4419-1249-7
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Vojno vođenje i upravljanje

4. semestar
Obavezni predmet - Redovni smjer - Nuklearno biološko kemijska obrana
Obavezni predmet - Redovni smjer - Skupina smjerova Oklopništvo, Topništvo, Inženjerija, Tehnička služba i Pješaštvo
Obavezni predmet - Redovni smjer - Skupina smjerova Veza, Motrenje i navođenje i Protuzračna obrana
Termini konzultacija:
Obavijesti