Sveučilište u Zagrebu
Vojni studijski programi
   
Izbornik predmeta
Info
Ovaj predmet nije moguće upisati.
Obavijesti

U ponedjeljak 15. listopada od 13:30 do 15:10 (zadnja dva sata) održat će se prva računalna vježba "Linearni vremenski nepromjenjivi sustavi prvog i drugog reda".

Ispravljene ovogodišnje upute za već održanu uvodnu vježbu i za prve dvije vježbe su objavljene na podstranici Materijali (https://vojni.unizg.hr/predmet/uusa/materijali).

Priprema koju morate napraviti prije dolaska na vježbu je:

  1. Pročitajte upute za uvodnu vježbu i za prvu vježbu. Molimo vas da zabilježite sve što vam nije jasno u proširenom teorijskom uvodu uputa tako da možemo nenjasnoće razjasniti na vježbi te popraviti materijale za sljedeću godinu.
  2. Pripreme simulacijske blokovske dijagrame za Xcos tako da budu spremni prije same vježbe (odnosno riješite zadatke 4-1a i 5-1a).

 

Tomislav Petković
Objavljeno: 11. 10. 2018. u 10:16
Tomislav Petković

Prema dogovoru na uvodnom predavanju iz Uvoda u sustave i automatiku tjedna tri sata nastave predviđena za predmet održavat će se ponedjeljkom kako slijedi:

  • 11:50-12:35 prvi sat
  • 13:30-14:15 drugi sat
  • 14:25-15:10 treći sat

Vezano uz vrstu nastave predavanja i vježbe će u prvom ciklusu biti raspoređeni kako slijedi:

  • 1. 10. 2018. tri sata predavanja,
  • 8. 10. 2018. praznik (nema nastave),
  • 15. 10. 2018. predavanja prvi sat i vježbe druga dva,
  • 22. 10. 2018. tri sata predavanja, i
  • 29. 10. 2018. predavanja prvi sat i vježbe druga dva.

Vaša prijenosna računala obavezno morate donijeti u terminima vježbi 15. i 29. listopada.

Tomislav Petković
Objavljeno: 28. 9. 2018. u 17:27
Tomislav Petković