Sveučilište u Zagrebu
Vojni studijski programi
   
Izbornik predmeta

Poštovani studenti,

Nastava iz predmeta Svladavanje vodenih zapreka održavat će se putem sustava Merlin (https://moodle.srce.hr) u kojem je otvoren e-kolegij predmeta i putem webinara kojima će se u naredna dva tjedna nastava održavati u realnom vremenu (načelno četvrtom prema rasporedu sati). Sustav Merlin omogućuju održavanje nastave na daljinu kroz webinare, postavljanje nastavnih materijala, prezentacija, video zapisa predavanja, zadavanje zadataka te direktno uspostavljanje komunikacijskih kanala između predmetnih nastavnika i studenata koji su upisali pojedini predmet.

Studenti će svakog tjedna dobiti obavijest o poglavljima iz predavanja i vježbi koje moraju proučiti te će nakon toga samostalno pripremiti gradivo za naredni termin nastave u realnom vremenu (webinara). Putem webinara će se pružiti sažetak najvažnijih pojmova iz predavanja i vježbi te omogućiti studentima postavljanje pitanja iz dijelova gradiva koje je potrebno dodatno razjasniti. Obzirom na mogućnost preopterećenosti sustava webinara  i poteškoća spajanja u sklopu Merlin sustava, studentima će se omogućiti i alternativne aplikacije za održavanja nastave na daljinu i upute za korištenje istih.

U slučaju tehničkih poteškoća, termin nastave će biti odgođen ili će prema potrebi biti objavljeni snimljeni materijali za nastavu, a o tome će studenti biti pravovremeno obaviješteni. Stoga se studenti mole da redovno prate obavijesti kako na Merlinu tako i na službenoj stranici fakulteta u repozitoriju kolegija SVZ te putem

Sve obavijesti o održavanju nastave na daljinu studentima će biti dostupne na web stranicama predmeta ili će ih dobivati putem službene adrese e-pošte (ime.prezime@ student.unizg.hr)

doc. dr. sc. Kristina Potočki

Kristina Potočki
Objavljeno: 18. 3. 2020. u 11:46
Kristina Potočki
Popis obavijesti
Svladavanje vodenih zapreka
Šifra: 129391
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Kristina Potočki
Izvođači: Dragutin Remenar, mag. ing. aedif. - Predavanja

Mladen Fusić, mag.ing.aedif. - Auditorne vježbe
Vladimir Horvat, mag. ing. aedif. - Auditorne vježbe
Marko Šimić, struč. spec. ing. admin. chris. - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Auditorne vježbe 15
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osposobiti studente za uporabu plovnih sredstava te izbor načina, sredstava i vrste prijelaza preko vodenih zapreka. Nadalje, studente osposobiti za timski rad tijekom izradbe projekta i uspostave mjesta prijelaza te za organizaciju, vođenje i upravljanje radovima na mjestu prijelaza uz primjenu mjera tehničke zaštite tijekom rada na vodi.
Literatura:
  1. Osnove hidrotehnike, I. dio, Prva knjiga, Živko Vuković, Akvamarine, Zagreb, 1994 (I. izdanje), 1996 (II. izdanje),
  2. Hidrologija; Ranko Žugaj; 2000; ISBN: 9539630371
  3. Operacije prijelaza preko vodenih zapreka - Priručnik; Dragutin Remenar; Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Glavni stožer Oružanih snaga Republike Hrvatske, Hrvatsko vojno učilište Petar Zrinski, Zagreb; 2008
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni smjer - Inženjerija
Termini konzultacija: