Sveučilište u Zagrebu
Vojni studijski programi
   
Izbornik predmeta
Radio lokacija
Šifra: 130174
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Tomislav Kos
Izvođači: Mladen Viher - Laboratorijske vježbe
Josip Vuković - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 45
Predavanja 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predmet daje pregled sustava za radionavigaciju i radiolokaciju te obrađuje načela određivanja položaja s pomoću radiovalova. Analizira sigurnosne aspekte primjene navigacijskih sustava i primjenu podataka o položaju korisnika u navigacijskim i komunikacijskim sustavima.
Literatura:
  1. Navigation, Principles of Positioning and Guidance, B. Hofmann-Wellenhof, K. Legat, M. Wieser, Springer-Verlag, 2003
  2. Global Positioning Systems, Inertial Navigation and Integration, M.S Grewal, L.R. Weill, A.P. Andrews, John WilleySons, Inc., 2001
  3. Avionics Navigation Systems, M. Kayton, W.R. Fried, John WileySons, Inc., 1997
7. semestar
Obavezni predmet - Redovni smjer - Motrenje i navođenje
Termini konzultacija:
Obavijesti