Sveučilište u Zagrebu
Vojni studijski programi
   
Izbornik predmeta
Radio lokacija
Šifra: 130174
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Tomislav Kos
Izvođači: doc. dr. sc. Mladen Viher - Laboratorijske vježbe
dr. sc. Josip Vuković - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 45
Predavanja 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predmet daje pregled sustava za radionavigaciju i radiolokaciju te obrađuje načela određivanja položaja s pomoću radiovalova. Analizira sigurnosne aspekte primjene navigacijskih sustava i primjenu podataka o položaju korisnika u navigacijskim i komunikacijskim sustavima.
Literatura:
  1. Navigation, Principles of Positioning and Guidance; B. Hofmann-Wellenhof, K. Legat, M. Wieser; Springer-Verlag; 2003
  2. Global Positioning Systems, Inertial Navigation and Integration; M.S Grewal, L.R. Weill, A.P. Andrews; John WilleySons, Inc.; 2001
  3. Avionics Navigation Systems; M. Kayton, W.R. Fried; John WileySons, Inc.; 1997
7. semestar
Obavezni predmet - Redovni smjer - Motrenje i navođenje
Termini konzultacija:

Rezultati postignuti na ispitu 1. ispitnog roka objavljeni su u repozitoriju na stranicama predmeta.

Ako netko želi odbiti ocjenu ili obaviti uvid u ispit, neka mi se što prije javi na e-mail.

 

Josip Vuković
Objavljeno: 28. 1. 2019. u 18:54
Josip Vuković
Popis obavijesti