Sveučilište u Zagrebu
Vojni studijski programi
   
Izbornik predmeta
Mehatronika
Šifra: 188517
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Željko Šitum
doc. dr. sc. Mario Hrgetić
Izvođači: Juraj Benić, mag. ing. mech. - Seminar
dr. sc. Mihael Cipek - Seminar
doc. dr. sc. Mario Hrgetić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj kolegija je upoznavanje s modeliranjem, analizom i sintezom mehatroničkih sustava. Nakon odslušanog kolegija student treba steći osnovna znanja i vještine o analizi i sintezi mehatroničkih proizvoda ili proizvodnih procesa. To podrazumijeva znanje osnovnih pojmova iz mehatronike, poznavanje osnova modeliranja i upravljanja mehaničkim sustavima, te poznavanje osnovnih elemenata nekog mehatroničkog sustava. Kolegij također ima za cilj upoznati studente s hidrauličkim i pneumatskim sustavima, njihovim značajkama te praktičnom primjenom u industriji i vojnom inženjerstvu. Objašnjavaju se karakteristike rada klasičnih, proporcionalnih i servo sustava s hidrauličkim i pneumatskim pogonom, te se upoznaju osnovne komponente za izvedbu postrojenja. Predmet obuhvaća analizu i upravljanje robotskih sustava s hidrauličkim i pneumatskim pogonom, primjenu naprednih metoda u regulaciji sustava tehnike fluida i izvedbe digitalnih algoritama upravljanja u realnom vremenu. Također se daje i pregled metoda i praktičkih rješenja digitalnog upravljanja pomoću mikroprocesora, s osvrtom na elemente digitalne regulacije, mikroračunala, sklopova za povezivanje, senzora i aktuatora, te vremenski diskretnih (digitalnih) algoritama upravljanja. Cilj kolegija također je popratiti teoretsko gradivo s predavanja brojnim vježbama na eksperimentalnim laboratorijskim sustavima.
Literatura:
  1. Pneumatika i hidraulika II; G. Nikolić, J. Novaković; Školska knjiga; 2003; ISBN: 953-160-209-3
  2. Interni nastavni materijal za predmet
1. semestar
Izborna grupa obveznih predmeta - VID - Redovni studij - Vojno inženjerstvo
Termini konzultacija:
Obavijesti

U nastavku obavijesti dani su rezultati pismenog ispita iz kolegija Mehatronika održanog 13. 02. 2020.

Mario Hrgetić
Objavljeno: 13. 2. 2020. u 14:23
Mario Hrgetić

Rezultati kolokvija iz kolegija „Mehatronika“ diplomskog studija Vojno inženjerstvo za ak. god. 2019/20

Mario Hrgetić
Objavljeno: 29. 1. 2020. u 11:50
Mario Hrgetić