Sveučilište u Zagrebu
Vojni studijski programi
   

Two undergraduate study programmes are offered:

  • Undergraduate Study Programme in Military Engineering
  • Undergraduate Study Programme in Military Leadership and Management