Sveučilište u Zagrebu
Vojni studijski programi
   
Izbornik predmeta
Vojno stručna praksa - Vojna policija
Šifra: 171897
ECTS: 15.0
Nositelji: pred. Luka Kovač
Izvođači: Ivan Dejanović, mag. ing. aedif. - Terenske vježbe
Dragan Matanić, univ. spec. pol. - Terenske vježbe
Dragan Miličević, dipl.iur. - Terenske vježbe
Patrik Pervan, mag. art. milit - Terenske vježbe
doc. dr. sc. Vesna Trut - Terenske vježbe

Ivan Dejanović, mag. ing. aedif. - Laboratorijske vježbe
Dragan Matanić, univ. spec. pol. - Laboratorijske vježbe
Dragan Miličević, dipl.iur. - Laboratorijske vježbe
Patrik Pervan, mag. art. milit - Laboratorijske vježbe

Ivan Dejanović, mag. ing. aedif. - Konstrukcijske vježbe
Dragan Matanić, univ. spec. pol. - Konstrukcijske vježbe
Dragan Miličević, dipl.iur. - Konstrukcijske vježbe
Patrik Pervan, mag. art. milit - Konstrukcijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Konstrukcijske vježbe 20
Laboratorijske vježbe 50
Terenske vježbe 110
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je omogućiti studentima u završnoj fazi studija izravan dodir s vojno stručnim okruženjem te kvalitetniju edukaciju zahvaljujući suradnji sveučilišnih nastavnika i vojnih stručnjaka. Studenti praksom stječu nova znanja i vještine te profesionalno iskustvo koje je komplementarno akademskoj okolini. To će iskustvo studentima biti korisno u stjecanju praktičnih inženjerskih i vojnih znanja, bolje će ih pripremiti za poslove koji ih očekuju nakon završetka studija i omogućiti im kvalitetnije individualno profiliranje u stjecanju specijalističkih znanja na završnoj godini studija. Potiče se čvršća suradnja između vojnog sustava i akademske zajednice, a nastavnici dobivaju povratnu informaciju o znanjima i vještinama koje poslodavac očekuje čime se pozitivno utječe na unapređenje nastavnog procesa. Studentu se dodjeljuje neposredni voditelj vojno stručne prakse iz reda vojnih časnika ili vojnih stručnjaka povezanih s rodom ili službom studentova usmjerenja. Neposredni voditelj studentu definira plan prakse u skladu s kojim mu zadaje zadaće. Student je dužan slijediti upute i redovito ispunjavati sve zadane obveze o čemu mora voditi dnevnik rada. Dnevnik rada je podloga za izradbu studentova završnog izvješća o provedenim aktivnostima. Neposredni voditelj dužan je voditi bilješke o studentu i evidenciju uspješno obavljenih aktivnosti u skladu s planom što čini podlogu za prijedlog konačne ocjene iz tog predmeta. Nakon završetka vojno stručne prakse student je dužan pripremiti izvješće o radu koje predaje neposrednom voditelju. Izvješće o radu sadržava podatke o voditelju, plan rada i specifikaciju radnih zadaća, termin prakse i dnevnik rada. Neposredni voditelj verificira izvješće o radu i predlaže konačnu ocjenu. Akademski voditelj predmeta Vojno stručna praksa mentor je studentova završnog rada. Dolazi iz reda sveučilišnih nastavnika ili je po funkciji prodekan za nastavu sastavnice koja je nosilac vojno stručne prakse tog roda ili službe. Akademski voditelj dužan je pročitati studentovo izvješće i temeljem prijedloga neposrednog voditelja odlučiti o konačnoj ocjeni.
Literatura:
  1. Posebni dio kaznenog prava. Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu; Novoselec, P.; Sveučilište u Zagrebu; 2009
  2. Kazneno procesno pravo: Primjerovnik; Đurđević., Z., Gluščić.,S.; Narodne novine Zagreb; 2010
  3. Sigurnost prometa, Udžbenik; Luka Kovač; MORH - GS OS RH - HVU - "Petar Zrinjski"; 2009; ISBN: 978-953-193-077-2
  4. Organizacija vojno cestovnog prometa, Udžbenik; Luka Kovač; MORH - GS OS RH - HVU - "Petar Zrinjski"; 2010; ISBN: 978-953-193-094-9
  5. "Upravljanje i nadzor vojnog cestovnog prometa", Udžbenik; Luka Kovač; MORH - GS OS RH - HVU - "Petar Zrinjski"; 2010; ISBN: 978-953-193-095-6
8. semestar
Izborni VVU-Pješaštvo-8 - Redovni smjer - Pješaštvo
Termini konzultacija:
Obavijesti