Sveučilište u Zagrebu
Vojni studijski programi
   
Izbornik predmeta
Vojno stručna praksa - Tehnička služba
Šifra: 129592
ECTS: 15.0
Nositelji: pred. Mirko Ljevar
Izvođači: Ivan Damiani, dipl. ing. stroj. - Laboratorijske vježbe
Deni Dumanić, dipl. ing. stroj. - Laboratorijske vježbe
Ivica Kodžoman, dipl. ing. - Laboratorijske vježbe
Miroslav Kuhar, pred. - Laboratorijske vježbe
mr. sc. Predrag Mikulić - Laboratorijske vježbe
Đuro Pažin - Laboratorijske vježbe
Jadranko Tuta, dipl. ing. - Laboratorijske vježbe

Ivan Damiani, dipl. ing. stroj. - Auditorne vježbe
Deni Dumanić, dipl. ing. stroj. - Auditorne vježbe
Ivica Kodžoman, dipl. ing. - Auditorne vježbe
Miroslav Kuhar, pred. - Auditorne vježbe
Mirko Ljevar, dipl. ing. - Auditorne vježbe
mr. sc. Predrag Mikulić - Auditorne vježbe
Đuro Pažin - Auditorne vježbe
Katarina Sabelja, mag. ing. mech. - Auditorne vježbe
Jadranko Tuta, dipl. ing. - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Auditorne vježbe 60
Laboratorijske vježbe 120
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je omogućiti studentima u završnoj fazi studija izravan dodir s vojno stručnim okruženjem te kvalitetniju edukaciju zahvaljujući suradnji sveučilišnih nastavnika i vojnih stručnjaka. Studenti praksom stječu nova znanja i vještine te profesionalno iskustvo koje je komplementarno akademskoj okolini. To će iskustvo studentima biti korisno u stjecanju praktičnih inženjerskih i vojnih znanja, bolje će ih pripremiti za poslove koji ih očekuju nakon završetka studija i omogućiti im kvalitetnije individualno profiliranje u stjecanju specijalističkih znanja na završnoj godini studija. Potiče se čvršća suradnja između vojnog sustava i akademske zajednice, a nastavnici dobivaju povratnu informaciju o znanjima i vještinama koje poslodavac očekuje čime se pozitivno utječe na unapređenje nastavnog procesa. Studentu se dodjeljuje neposredni voditelj vojno stručne prakse iz reda vojnih časnika ili vojnih stručnjaka povezanih s rodom ili službom studentova usmjerenja. Neposredni voditelj studentu definira plan prakse u skladu s kojim mu zadaje zadaće. Student je dužan slijediti upute i redovito ispunjavati sve zadane obveze o čemu mora voditi dnevnik rada. Dnevnik rada je podloga za izradbu studentova završnog izvješća o provedenim aktivnostima. Neposredni voditelj dužan je voditi bilješke o studentu i evidenciju uspješno obavljenih aktivnosti u skladu s planom što čini podlogu za prijedlog konačne ocjene iz tog predmeta. Nakon završetka vojno stručne prakse student je dužan pripremiti izvješće o radu koje predaje neposrednom voditelju. Izvješće o radu sadržava podatke o voditelju, plan rada i specifikaciju radnih zadaća, termin prakse i dnevnik rada. Neposredni voditelj verificira izvješće o radu i predlaže konačnu ocjenu. Akademski voditelj predmeta Vojno stručna praksa mentor je studentova završnog rada. Dolazi iz reda sveučilišnih nastavnika ili je po funkciji prodekan za nastavu sastavnice koja je nosilac vojno stručne prakse tog roda ili službe. Akademski voditelj dužan je pročitati studentovo izvješće i temeljem prijedloga neposrednog voditelja odlučiti o konačnoj ocjeni. Cilj kolegija je omogućiti usvajanje praktičnih znanja iz provedbe i organizacije održavanja ubojnih sredstava te njihove delaboracije i zbrinjavanja. Primjena svih zakonskih akata prilikom provedbe mjera tehničke i fizičke zaštite tijekom rada s ubojnim sredstvima.
Literatura:
  1. Pleše, M: Fizika i kemija eksplozivnih tvari – I. dio, II. dio, III. Dio,
  2. Todorovski, Đ.: Skladištenje, čuvanje i održavanje ubojnih sredstava,
  3. Todorovski, Đ.: Elaborat za specijalistički NTP topničkog streljiva,
  4. Todorovski, Đ.: Elaborat za delaboraciju pješačkog streljiva,
8. semestar
Obavezni predmet - Redovni smjer - Tehnička služba
Termini konzultacija:
Obavijesti