Sveučilište u Zagrebu
Vojni studijski programi
   
Izbornik predmeta
Vojno stručna praksa - Topništvo
Šifra: 129464
ECTS: 15.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Mirko Jakopčić
Izvođači: Ivan Katalinić, ing. - Terenske vježbe
Damir Petrović, struč. spec. ing. agr. - Terenske vježbe
Branko Posarić, ing. stroj. - Terenske vježbe

Leopold Gelemanović, mag. ing. mech. - Laboratorijske vježbe
izv. prof. dr. sc. Mirko Jakopčić - Laboratorijske vježbe
Ivan Katalinić, ing. - Laboratorijske vježbe
Damir Petrović, struč. spec. ing. agr. - Laboratorijske vježbe
Branko Posarić, ing. stroj. - Laboratorijske vježbe

izv. prof. dr. sc. Mirko Jakopčić - Konstrukcijske vježbe
Ivan Katalinić, ing. - Konstrukcijske vježbe
Damir Petrović, struč. spec. ing. agr. - Konstrukcijske vježbe
Branko Posarić, ing. stroj. - Konstrukcijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Konstrukcijske vježbe 60
Laboratorijske vježbe 60
Terenske vježbe 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je omogućiti studentima u završnoj fazi studija izravan dodir s vojno stručnim okruženjem te kvalitetniju edukaciju zahvaljujući suradnji sveučilišnih nastavnika i vojnih stručnjaka. Studenti praksom stječu nova znanja i vještine te profesionalno iskustvo koje je komplementarno akademskoj okolini. To će iskustvo studentima biti korisno u stjecanju praktičnih inženjerskih i vojnih znanja, bolje će ih pripremiti za poslove koji ih očekuju nakon završetka studija i omogućiti im kvalitetnije individualno profiliranje u stjecanju specijalističkih znanja na završnoj godini studija. Potiče se čvršća suradnja između vojnog sustava i akademske zajednice, a nastavnici dobivaju povratnu informaciju o znanjima i vještinama koje poslodavac očekuje čime se pozitivno utječe na unapređenje nastavnog procesa. Studentu se dodjeljuje neposredni voditelj vojno stručne prakse iz reda vojnih časnika ili vojnih stručnjaka povezanih s rodom ili službom studentova usmjerenja. Neposredni voditelj studentu definira plan prakse u skladu s kojim mu zadaje zadaće. Student je dužan slijediti upute i redovito ispunjavati sve zadane obveze o čemu mora voditi dnevnik rada. Dnevnik rada je podloga za izradbu studentova završnog izvješća o provedenim aktivnostima. Neposredni voditelj dužan je voditi bilješke o studentu i evidenciju uspješno obavljenih aktivnosti u skladu s planom što čini podlogu za prijedlog konačne ocjene iz tog predmeta. Nakon završetka vojno stručne prakse student je dužan pripremiti izvješće o radu koje predaje neposrednom voditelju. Izvješće o radu sadržava podatke o voditelju, plan rada i specifikaciju radnih zadaća, termin prakse i dnevnik rada. Neposredni voditelj verificira izvješće o radu i predlaže konačnu ocjenu. Akademski voditelj predmeta Vojno stručna praksa mentor je studentova završnog rada. Dolazi iz reda sveučilišnih nastavnika ili je po funkciji prodekan za nastavu sastavnice koja je nosilac vojno stručne prakse tog roda ili službe. Akademski voditelj dužan je pročitati studentovo izvješće i temeljem prijedloga neposrednog voditelja odlučiti o konačnoj ocjeni. Osposobiti studente za borbenu uporabu zapovjednih, topničkih, raketnih i minobacačkih vodova u potpori borbenim postrojbama te za planiranje, organiziranje i izvođenje obuke zapovjednih i vatrenih vodova.
Literatura:
  1. AArty P-1(C) Field Artillery Procedures; .; .; 2009; ISBN: .
  2. AArty P-5(B) Taktička doktrina topništva; .; .; 2010; ISBN: .
  3. Babić Damir (1998.) Priprema početnih elemenata (korekcija i prijenos paljbe) (skripta), UHKoV, Zagreb; .; .; 1996; ISBN: .
  4. STANAG 2014(9. izdanje)- Formati zapovijedi i označavanje vremena, lokacija i granica,; .; .; 2008; ISBN: .
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Taktika topništva
Odslušan : Topničko naoružanje, oprema i streljivo
Odslušan : Topografsko-geodetska priprema i osiguranje
Odslušan : Upravljanje i rukovanje vatrom
8. semestar
Obavezni predmet - Redovni smjer - Topništvo
Termini konzultacija:
Obavijesti