Sveučilište u Zagrebu
Vojni studijski programi
   
Izbornik predmeta
Vojno stručna praksa - Pješaštvo VVU
Šifra: 130014
ECTS: 15.0
Nositelji: pred. Miroslav Kuhar
Izvođači: Davor Popović, spec. pol. - Terenske vježbe
Andrej Smolek, struč. spec. cin. - Terenske vježbe

Davor Popović, spec. pol. - Laboratorijske vježbe
Andrej Smolek, struč. spec. cin. - Laboratorijske vježbe

Davor Popović, spec. pol. - Konstrukcijske vježbe
Andrej Smolek, struč. spec. cin. - Konstrukcijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Konstrukcijske vježbe 36
Terenske vježbe 36
Laboratorijske vježbe 108
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je omogućiti studentima u završnoj fazi studija izravan dodir s vojno stručnim okruženjem te kvalitetniju edukaciju zahvaljujući suradnji sveučilišnih nastavnika i vojnih stručnjaka. Studenti praksom stječu nova znanja i vještine te profesionalno iskustvo koje je komplementarno akademskoj okolini. To će iskustvo studentima biti korisno u stjecanju praktičnih inženjerskih i vojnih znanja, bolje će ih pripremiti za poslove koji ih očekuju nakon završetka studija i omogućiti im kvalitetnije individualno profiliranje u stjecanju specijalističkih znanja na završnoj godini studija. Potiče se čvršća suradnja između vojnog sustava i akademske zajednice, a nastavnici dobivaju povratnu informaciju o znanjima i vještinama koje poslodavac očekuje čime se pozitivno utječe na unapređenje nastavnog procesa. Studentu se dodjeljuje neposredni voditelj vojno stručne prakse iz reda vojnih časnika ili vojnih stručnjaka povezanih s rodom ili službom studentova usmjerenja. Neposredni voditelj studentu definira plan prakse u skladu s kojim mu zadaje zadaće. Student je dužan slijediti upute i redovito ispunjavati sve zadane obveze o čemu mora voditi dnevnik rada. Dnevnik rada je podloga za izradbu studentova završnog izvješća o provedenim aktivnostima. Neposredni voditelj dužan je voditi bilješke o studentu i evidenciju uspješno obavljenih aktivnosti u skladu s planom što čini podlogu za prijedlog konačne ocjene iz tog predmeta. Nakon završetka vojno stručne prakse student je dužan pripremiti izvješće o radu koje predaje neposrednom voditelju. Izvješće o radu sadržava podatke o voditelju, plan rada i specifikaciju radnih zadaća, termin prakse i dnevnik rada. Neposredni voditelj verificira izvješće o radu i predlaže konačnu ocjenu. Akademski voditelj predmeta Vojno stručna praksa mentor je studentova završnog rada. Dolazi iz reda sveučilišnih nastavnika ili je po funkciji prodekan za nastavu sastavnice koja je nosilac vojno stručne prakse tog roda ili službe. Akademski voditelj dužan je pročitati studentovo izvješće i temeljem prijedloga neposrednog voditelja odlučiti o konačnoj ocjeni.
Literatura:
  1. US Army, FM 3-90 Taktika, prijevod GSOSRH, Zagreb; US Army FM 3-90-1 Offense and Defense; FM 3-90-2 Reconnaissance, Secutity and Tactical enabling tasks; 2013
  2. GS OSRH, ZDP-1A, Doktrina OS RH, Zagreb, 2016; 2016
  3. US Army, ATP 3-21.8 The Infantry Rifle Platoon and Squad; 2016
  4. Pravilo MB 82 mm, Beograd, 1982.,Tablice gađanja za minobacač 82 mm, Beograd, 1984; 1982
  5. FM 3-22.90 (7-90) taktička uporaba minobacača
  6. Pješačko oružje s nastavom gađanja; 1995
  7. Uputa i programi za gađanje pješačkim oružjem; 2015
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Borbena oklopna vozila pješaštva s naoružanjem
Odslušan : Oružje pješaštva s vatrenom podukom
Odslušan : Taktika pješaštva D
8. semestar
Izborni VVU-Pješaštvo-8 - Redovni smjer - Pješaštvo
Termini konzultacija:
Obavijesti