Sveučilište u Zagrebu
Vojni studijski programi
   
Izbornik predmeta
Vojno stručna praksa - Protuzračna obrana
Šifra: 129621
ECTS: 15.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Luka Mihanović
Izvođači: Jozo Meščić - Terenske vježbe

Jozo Meščić - Laboratorijske vježbe

Jozo Meščić - Konstrukcijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Konstrukcijske vježbe 30
Terenske vježbe 60
Laboratorijske vježbe 90
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je omogućiti studentima u završnoj fazi studija izravan dodir s vojno stručnim okruženjem te kvalitetniju edukaciju zahvaljujući suradnji sveučilišnih nastavnika i vojnih stručnjaka. Studenti praksom stječu nova znanja i vještine te profesionalno iskustvo koje je komplementarno akademskoj okolini. To će iskustvo studentima biti korisno u stjecanju praktičnih inženjerskih i vojnih znanja, bolje će ih pripremiti za poslove koji ih očekuju nakon završetka studija i omogućiti im kvalitetnije individualno profiliranje u stjecanju specijalističkih znanja na završnoj godini studija. Potiče se čvršća suradnja između vojnog sustava i akademske zajednice, a nastavnici dobivaju povratnu informaciju o znanjima i vještinama koje poslodavac očekuje čime se pozitivno utječe na unapređenje nastavnog procesa. Studentu se dodjeljuje neposredni voditelj vojno stručne prakse iz reda vojnih časnika ili vojnih stručnjaka povezanih s rodom ili službom studentova usmjerenja. Neposredni voditelj studentu definira plan prakse u skladu s kojim mu zadaje zadaće. Student je dužan slijediti upute i redovito ispunjavati sve zadane obveze o čemu mora voditi dnevnik rada. Dnevnik rada je podloga za izradbu studentova završnog izvješća o provedenim aktivnostima. Neposredni voditelj dužan je voditi bilješke o studentu i evidenciju uspješno obavljenih aktivnosti u skladu s planom što čini podlogu za prijedlog konačne ocjene iz tog predmeta. Nakon završetka vojno stručne prakse student je dužan pripremiti izvješće o radu koje predaje neposrednom voditelju. Izvješće o radu sadržava podatke o voditelju, plan rada i specifikaciju radnih zadaća, termin prakse i dnevnik rada. Neposredni voditelj verificira izvješće o radu i predlaže konačnu ocjenu. Akademski voditelj predmeta Vojno stručna praksa mentor je studentova završnog rada. Dolazi iz reda sveučilišnih nastavnika ili je po funkciji prodekan za nastavu sastavnice koja je nosilac vojno stručne prakse tog roda ili službe. Akademski voditelj dužan je pročitati studentovo izvješće i temeljem prijedloga neposrednog voditelja odlučiti o konačnoj ocjeni. Studenti će usvojiti temeljne pojmove iz organizacije i provedbe djelovanja postrojbi PZO-a s osvrtom na iskustva iz Domovinskog rata. Cilj je usvojena znanja učinkovito primijeniti u vođenju postrojbi, osposobiti polaznike za uspješno zapovijedanje i uporabu voda/bitnice PZO-a u svim uvjetima bojnih djelovanja. Studenti će steći temeljna znanja iz zračnog motrenja i javljanja radi optimalnog iskorištenja taktičkih i tehničkih mogućnosti sredstava zračnog motrenja i javljanja te sustava automatizacije u nadzoru zračnog prostora kako bi teorijski i praktično bili pripravni za uporabu i korištenje sustava C2, C3, C3I i njegovu primjenu u praksi. Nadalje, studenti će steći temeljne teorijske pojmove o kretanju projektila i cilja u zračnom prostoru, ciljničkim napravama i rukovanju ciljničkim napravama prilikom gađanja ciljeva u zračnom prostoru i na zemlji/vodi te sustavima vođenja RS kako bi usvojena znanja mogli učinkovito primijeniti u praksi i osposobljavanju svojih podređenih.
Literatura:
  1. GS OS RH, Pravilo topničko-raketni vod PZO, Zagreb,1995.,
  2. P. Galić, V. Krnić, Teorija i praksa gađanja – lekcije, UHRZ, 1997.,
  3. V. Matišin: Radiolokacija i radarska tehnika, skripta brZMIN, Upoznajmo radar, skripta brZMIN,
  4. Z HKoV, Zbirka orisa obuke i ocjenjivanja IŠG i BG postrojbi PZO, 2006.,
  5. MO RH, GS OS RH, Uputa i program gađanja iz lakoga topničko-raketnog oružja PZO, Zagreb, 2000.,
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Mrežni sustavi
Odslušan : Računalni i telekomunikacijski uređaji, sustavi i mreže
Odslušan : Radarski sustavi i upravljanje zračnim prometom
Odslušan : Raketno naoružanje PZO-a
Odslušan : Topničko naoružanje PZO-a
8. semestar
Obavezni predmet - Redovni smjer - Protuzračna obrana
Termini konzultacija:
Obavijesti