Sveučilište u Zagrebu
Vojni studijski programi
   
Izbornik predmeta
Vojno stručna praksa - Motrenje i navođenje
Šifra: 129632
ECTS: 15.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Luka Mihanović
Izvođači: doc. dr. sc. Hrvoje Karna - Terenske vježbe

doc. dr. sc. Hrvoje Karna - Laboratorijske vježbe

doc. dr. sc. Hrvoje Karna - Konstrukcijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Konstrukcijske vježbe 50
Laboratorijske vježbe 60
Terenske vježbe 70
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je omogućiti studentima u završnoj fazi studija izravan dodir s vojno stručnim okruženjem te kvalitetniju edukaciju zahvaljujući suradnji sveučilišnih nastavnika i vojnih stručnjaka. Studenti praksom stječu nova znanja i vještine te profesionalno iskustvo koje je komplementarno akademskoj okolini. To će iskustvo studentima biti korisno u stjecanju praktičnih inženjerskih i vojnih znanja, bolje će ih pripremiti za poslove koji ih očekuju nakon završetka studija i omogućiti im kvalitetnije individualno profiliranje u stjecanju specijalističkih znanja na završnoj godini studija. Potiče se čvršća suradnja između vojnog sustava i akademske zajednice, a nastavnici dobivaju povratnu informaciju o znanjima i vještinama koje poslodavac očekuje čime se pozitivno utječe na unapređenje nastavnog procesa. Studentu se dodjeljuje neposredni voditelj vojno stručne prakse iz reda vojnih časnika ili vojnih stručnjaka povezanih s rodom ili službom studentova usmjerenja. Neposredni voditelj studentu definira plan prakse u skladu s kojim mu zadaje zadaće. Student je dužan slijediti upute i redovito ispunjavati sve zadane obveze o čemu mora voditi dnevnik rada. Dnevnik rada je podloga za izradbu studentova završnog izvješća o provedenim aktivnostima. Neposredni voditelj dužan je voditi bilješke o studentu i evidenciju uspješno obavljenih aktivnosti u skladu s planom što čini podlogu za prijedlog konačne ocjene iz tog predmeta. Nakon završetka vojno stručne prakse student je dužan pripremiti izvješće o radu koje predaje neposrednom voditelju. Izvješće o radu sadržava podatke o voditelju, plan rada i specifikaciju radnih zadaća, termin prakse i dnevnik rada. Neposredni voditelj verificira izvješće o radu i predlaže konačnu ocjenu. Akademski voditelj predmeta Vojno stručna praksa mentor je studentova završnog rada. Dolazi iz reda sveučilišnih nastavnika ili je po funkciji prodekan za nastavu sastavnice koja je nosilac vojno stručne prakse tog roda ili službe. Akademski voditelj dužan je pročitati studentovo izvješće i temeljem prijedloga neposrednog voditelja odlučiti o konačnoj ocjeni.
Literatura:
  1. Ž. Vučković, „Taktika HRZ i PZO“ - skripta, ZIO „Rudolf Perešin“, 2001.
  2. Pravilnik o načinu materijalnog zbrinjavanja OS RH, MORH, Zagreb, 2004. (NN 179/2004.); Naputak o provedbi logističke i zdravstvene potpore OS RH, GS OS Zagreb, 2004. ; Naputak o održavanju TMS u OS RH, GS OS, Zagreb, 2004. ; Naputak o materijalnom poslovanju u MO i OS RH, MORH Zagreb, 2004; ALP – 4.3 Doktrina i procedure logistike zračnih snaga
  3. B. Lemac, „Taktika ZMIN“ – lekcije, UHRZ Zadar, 1998.
  4. Tehnička dokumentacija radara:Croatia Operatons Training Course, Book 1 Book 2; Ante Guzobad, Operater radarskog sustava FPS-117 (knjiga 1.), Zagreb, 2009.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Energetski i pogonski sustavi
Odslušan : Mrežni sustavi
Odslušan : Računalni i telekomunikacijski uređaji, sustavi i mreže
Odslušan : Radarski sustavi i upravljanje zračnim prometom
Odslušan : Radio lokacija
8. semestar
Obavezni predmet - Redovni smjer - Motrenje i navođenje
Termini konzultacija:
Obavijesti