Sveučilište u Zagrebu
Vojni studijski programi
   
Izbornik predmeta
Vojno vođenje
Šifra: 141686
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Slavko Barić
Izvođači: doc. dr. sc. Robert Barić - Predavanja
v. pred. dr. sc. Slobodan Čurčija - Predavanja
mr. sc. Marin Jakulj - Predavanja
Dražen Jožef, univ. spec. oec. - Predavanja

doc. dr. sc. Robert Barić - Laboratorijske vježbe
doc. dr. sc. Slavko Barić - Laboratorijske vježbe
v. pred. dr. sc. Slobodan Čurčija - Laboratorijske vježbe
mr. sc. Marin Jakulj - Laboratorijske vježbe
Dražen Jožef, univ. spec. oec. - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 15
Predavanja 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ovim kolegijem polaznici razvijaju i definiraju vlastiti pristup vodstvu te shvaćaju značaj razvoja vlastitih vodstvenih sposobnosti za buduće zapovjedne uloge. Polaznici će tijekom kolegija izučavati vrijednosti i osobine zapovjednika/vođa te teorije vodstva kako bi stekli sposobnost izravnoga utjecanja na podređene i skupine. Polaznici će također naučiti kako posredno utjecati preko organizacijskih sustava i procedura, organizacijske kulture i etičke klime u postrojbi.
Kroz integraciju teorijskih spoznaja o vojnom vodstvu s praktičnim primjerima vodstva, polaznici će razumjeti utjecaj vodstva na zapovijedanje postrojbom taktičke razine.
Literatura:
  1. Suvremeni menadžment - vještine, sustavi i izazovi, (određena poglavlja); Sikavica, Pere, Fikreta Bahtijarević-Šiber (Prof. Dr.), Nina Pološki Vokić (Prof. Dr.); Školska knjiga; 2008; ISBN: 978-9530-0-30347-8
  2. Menadžment u vojnoj organizaciji, (određena poglavlja); Marijan Kostanjevac; Hrvatsko vojno učilište,Zagreb; 2008; ISBN: 978-953-193-050-5
  3. Vodstvo - teorija i praksa, 5izdanje (određena poglavlja); P.G. Northouse:; Mate, Zagreb; 2010; ISBN: 978-953-246-66-7
  4. Organizational Culture and Leadership, 4th Edition (određena poglavlja); Edgar H. Schein; The Jossey-Bass Business & Management Series; 2010; ISBN: 978-0470190609
  5. Management of Organizational Behavior, 10th Edition(određena poglavlja); Paul Hersey and Kenneth H. Blanchard; Pearson; 2012; ISBN: 978-0132556408
  6. NATO pravila: AJP-01(d), Allied Joint Doctrine, ATP-3.2.2. Command and Control ; AJP 3.2. ; AJP-5 ; AJP 3(B) (određena poglavlja); NATO
  7. Leadership: (neka poglavlja); Robert N. Lussier and Christopher F. Achua; Cengage Learning; 6 edition; 2015; ISBN: 978-1285866352
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni smjer - Nuklearno biološko kemijska obrana
Obavezni predmet - Redovni smjer - Skupina smjerova Oklopništvo, Topništvo, Inženjerija, Tehnička služba i Pješaštvo
Obavezni predmet - Redovni smjer - Skupina smjerova Veza, Motrenje i navođenje i Protuzračna obrana
Obavezni predmet - Redovni studij - Vojno vođenje i upravljanje
Termini konzultacija:
Obavijesti