Sveučilište u Zagrebu
Vojni studijski programi
   
Izbornik predmeta
Vojno upravljanje
Šifra: 141688
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Stjepan Domjančić
Izvođači: mr. sc. Slobodan Čurčija - Seminar
mr. sc. Katija Kovačić - Seminar
v. pred. mr. sc. Vesna Trut - Seminar

mr. sc. Slobodan Čurčija - Predavanja
doc. dr. sc. Stjepan Domjančić - Predavanja
mr. sc. Katija Kovačić - Predavanja
v. pred. mr. sc. Vesna Trut - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Seminar 15
Predavanja 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ovaj kolegij je usmjeren na aktivnosti menadžmenta koje su organizacijskim vođama nužne kako bi učinkovito upravljali resursima organizacije. Polaznici će spoznati kako se funkcije menadžmenta, vještine planiranja i dostizanje ciljeva, upravljanje vremenom i stresom, grupno odlučivanje, rješavanje problema te vodstveni izazovi primjenjuju u zapovjednom procesu. Ilustracija i raščlamba teorijskih koncepata kroz analizu relevantnih situacija iz okružja menadžera/zapovjednika iz civilnog i vojnog okruženja, omogućuje polaznicima razvijanje vlastitih kritičnih vještina za učinkovito zapovijedanje postrojbom taktičke razine.
Sposobnost zapovjednika da analizira situaciju, organizira resurse (ljudske, materijalne, financijske, vrijeme), provede odluku i nadzire djelovanje kroz sustave i procese kontrole te održi aktivnosti organizacije, određuje njegov presudni utjecaj na fizičku komponentu borbene moći.
Literatura:
 1. Temelji menadžmenta (određena poglavlja); Sikavica, Pere, Fikreta Bahtijarević-Šiber (Prof. Dr.), Nina Pološki Vokić (Prof. Dr.); Školska knjiga; 2008; ISBN: 9530303467
 2. Essentials of Management, 10e (određena poglavlja); Andrew J. DuBrin; Wessex Press, Inc.; 10th edition (June 1, 2016); 2017; ISBN: 978-0996757867
 3. Menadžment u vojnoj organizaciji (određena poglavlja); Marijan Kostanjevac; Hrvatsko vojno učilište; 2008; ISBN: 978-953-193-050-5
 4. Introduction to Management, 13th International student edition, 2015. (određena poglavlja); John R Schermerhorn, Jr.; Wiley; 2015; ISBN: 978-1118951187
 5. NATO pravila: AJP-01(d), Allied Joint Doctrine, ATP-3.2.2. Command and Control ; AJP 3.2. ; AJP-5 ; AJP 3(B) (određena poglavlja); NATO
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni smjer - Inženjerija
Obavezni predmet - Redovni smjer - Motrenje i navođenje
Obavezni predmet - Redovni smjer - Nuklearno biološko kemijska obrana
Obavezni predmet - Redovni smjer - Oklopništvo
Obavezni predmet - Redovni smjer - Pješaštvo
Obavezni predmet - Redovni smjer - Protuzračna obrana
Obavezni predmet - Redovni smjer - Tehnička služba
Obavezni predmet - Redovni smjer - Topništvo
Obavezni predmet - Redovni smjer - Veza
Obavezni predmet - Redovni studij - Vojno vođenje i upravljanje
Termini konzultacija:
Obavijesti
 1. Ispit iz predmeta „Vojno upravljanje“ sastoji se od pisanog i usmenog dijela. Studenti su dužni pripremiti esej u opsegu od pet do osam kartica (kartica je definirana kao 1800 znakova – provjeriti u Wordu opcijom Word Count - Characters with Spaces).
 2. Studenti pripremaju esej na temu koju se odabrali u dogovoru s predmetnim nastavnikom. Studenti su dužni temu s kratkim obrazloženjem prijaviti nastavniku najkasnije do 08.11.2019. (tjedan za kolokvije).
 3. Esej studenti trebaju predati nastavniku najkasnije sedam dana  prije ispitnog roka za koji su prijavili ispit.
 4. Na ispitnom roku studenti pred nastavnikom brane svoj esej (usmeni dio ispita).
 5. Osim pisanog dijela i usmenog dijela ispita, na konačnu ocjenu utječe i ukupna procjena rada i postignuća studenta tijekom semestra (posebice tijekom seminara).
 6.  U slučaju nezadovoljstva ocjenom primjenjuju se odredbe  članka Pravilnika o studiranju na sveučilišnim studijskim programima za potrebe.
Stjepan Domjančić
Objavljeno: 17. 12. 2018. u 09:02
Uređeno: 16. 10. 2019. u 08:37
Stjepan Domjančić