Sveučilište u Zagrebu
Vojni studijski programi
   
Izbornik predmeta
Vojno upravljanje
Šifra: 141688
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Vesna Trut
Izvođači: v. pred. dr. sc. Slobodan Čurčija - Seminar
v. pred. Katija Kovačić - Seminar
doc. dr. sc. Vesna Trut - Seminar

v. pred. dr. sc. Slobodan Čurčija - Predavanja
v. pred. Katija Kovačić - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Seminar 15
Predavanja 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ovaj kolegij je usmjeren na aktivnosti menadžmenta koje su organizacijskim vođama nužne kako bi učinkovito upravljali resursima organizacije. Polaznici će spoznati kako se funkcije menadžmenta, vještine planiranja i dostizanje ciljeva, upravljanje vremenom i stresom, grupno odlučivanje, rješavanje problema te vodstveni izazovi primjenjuju u zapovjednom procesu. Ilustracija i raščlamba teorijskih koncepata kroz analizu relevantnih situacija iz okružja menadžera/zapovjednika iz civilnog i vojnog okruženja, omogućuje polaznicima razvijanje vlastitih kritičnih vještina za učinkovito zapovijedanje postrojbom taktičke razine.
Sposobnost zapovjednika da analizira situaciju, organizira resurse (ljudske, materijalne, financijske, vrijeme), provede odluku i nadzire djelovanje kroz sustave i procese kontrole te održi aktivnosti organizacije, određuje njegov presudni utjecaj na fizičku komponentu borbene moći.
Literatura:
  1. Temelji menadžmenta (određena poglavlja); Sikavica, Pere, Fikreta Bahtijarević-Šiber (Prof. Dr.), Nina Pološki Vokić (Prof. Dr.); Školska knjiga; 2008; ISBN: 9530303467
  2. Essentials of Management, 10e (određena poglavlja); Andrew J. DuBrin; Wessex Press, Inc.; 10th edition (June 1, 2016); 2017; ISBN: 978-0996757867
  3. Menadžment u vojnoj organizaciji (određena poglavlja); Marijan Kostanjevac; Hrvatsko vojno učilište; 2008; ISBN: 978-953-193-050-5
  4. Introduction to Management, 13th International student edition, 2015. (određena poglavlja); John R Schermerhorn, Jr.; Wiley; 2015; ISBN: 978-1118951187
  5. NATO pravila: AJP-01(d), Allied Joint Doctrine, ATP-3.2.2. Command and Control ; AJP 3.2. ; AJP-5 ; AJP 3(B) (određena poglavlja); NATO
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni smjer - Inženjerija
Obavezni predmet - Redovni smjer - Motrenje i navođenje
Obavezni predmet - Redovni smjer - Nuklearno biološko kemijska obrana
Obavezni predmet - Redovni smjer - Oklopništvo
Obavezni predmet - Redovni smjer - Pješaštvo
Obavezni predmet - Redovni smjer - Protuzračna obrana
Obavezni predmet - Redovni smjer - Tehnička služba
Obavezni predmet - Redovni smjer - Topništvo
Obavezni predmet - Redovni smjer - Veza
Obavezni predmet - Redovni studij - Vojno vođenje i upravljanje
Termini konzultacija:
Obavijesti