Sveučilište u Zagrebu
Vojni studijski programi
   
Izbornik predmeta
Vojno upravljanje
Šifra: 141688
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Dario Matika
Izvođači: Robert Barić - Seminar
Slavko Barić - Seminar
Slobodan Čurčija - Seminar
Marijan Kostanjevac - Seminar
Dario Matika - Seminar

Robert Barić - Predavanja
Slavko Barić - Predavanja
Slobodan Čurčija - Predavanja
Marijan Kostanjevac - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Svrha predmeta je analiza utjecaja sadašnjih i budućih sigurnosnih prijetnji i rizika na djelovanje vojne organizacije. Temeljni je cilj analiza načina na koji se vojne organizacije na početku XXI. stoljeća pripremaju za mirnodopske i ratne zadaće te kako planiraju njihovo izvođenje. Kao ključni mehanizam promjena analizira se vojna doktrina kao referentni okvir u identificiranju načina djelovanja vojne organizacije.
Literatura:
  1. Barić, Slavko i Barić, Robert: Asimetrično ratovanje i vojne doktrine, Veleučilište Velika Gorica, V. Gorica 2012.
  2. Chapman, Bert: Military Doctrine: A Reference Handbook, ABC-CLIO, Santa Barbara 2009.
  3. Posen, Barry: The Sources of Military Doctrine, Cornell University Press, New York 1984.
  4. Kasimerris, George i Buckley, John: The Ashgate Research Companion to Modern Warfare, Ashgate Publishing, 2010.
  5. Arreguin-Toft, Ivan: How Weak Win Wars: A Theory of Assymetric Conflict, Cambridge University Press, 2005.
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni smjer - Inženjerija
Obavezni predmet - Redovni smjer - Motrenje i navođenje
Obavezni predmet - Redovni smjer - Nuklearno biološko kemijska obrana
Obavezni predmet - Redovni smjer - Oklopništvo
Obavezni predmet - Redovni smjer - Pješaštvo
Obavezni predmet - Redovni smjer - Protuzračna obrana
Obavezni predmet - Redovni smjer - Tehnička služba
Obavezni predmet - Redovni smjer - Topništvo
Obavezni predmet - Redovni smjer - Veza
Obavezni predmet - Redovni studij - Vojno vođenje i upravljanje
Termini konzultacija:
Obavijesti