Sveučilište u Zagrebu
Vojni studijski programi
   
Izbornik predmeta
Vjerojatnost i statistika
Šifra: 129378
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ilko Brnetić
Izvođači: prof. dr. sc. Ilko Brnetić - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Auditorne vježbe 30
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Uvest će se i istražiti vjerojatnosni prostor, diskretne i neprekinute slučajne varijable i diskretni slučajni vektori. Proučit će se najvažnije diskretne i neprekinute slučajne varijable. Uvest će se osnove teorije uzoraka i naučiti primjena nekih od statističkih testova.
Literatura:
 1. Diskretna vjerojatnost; Neven Elezović; Element; 2008
 2. Slučajne varijable; Neven Elezović; Element; 2008
 3. Statistika i procesi; Neven Elezović; Element
 4. Osnove statistike; Slavka Pfaff; Element; 2012; ISBN: 978-953-197-590-2
 5. nastavni materijali na webu (http://www.pbf.unizg.hr/hr/zavodi/zavod_za_procesno_inzenjerstvo/kabinet_za_matematiku/biostatistika_studij_nutricionizam/nastavni_materijali/predavanja_i_seminari); Iva Franjić, Ana Vukelić
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni smjer - Nuklearno biološko kemijska obrana
Obavezni predmet - Redovni smjer - Skupina smjerova Veza, Motrenje i navođenje i Protuzračna obrana
Termini konzultacija:
Obavijesti

Dragi kadeti,

molim vas vodite računa o roku za prijavu i za odjavu ispita na pojedinom ispitnom roku.

Ilko Brnetić
Objavljeno: 26. 1. 2023. u 14:45
Ilko Brnetić

Drage kadetkinje, dragi kadeti,

podsjećam na sljedeće:

 • kadeti koji su položili ispit putem kontinuiranog praćenja trebaju prijaviti ispit za prvi ispitni rok, a pritom imaju i pravo izlaska na prvi ispitni rok u pokušaju povećanja ocjene bez rizika gubitka stečene ocjene
 • preostali kadeti ne moraju prijaviti ispit za prvi ispitni rok; naime, od sada se svaki izlazak na ispit "broji" i morate voditi računa da olako ne "potrošite" izlaske na rokove (primjerice, situacija u kojoj kadet prijavi ispit i preda praznu zadaću potpuno je apsurdna, jer je takvom kadetu trebalo biti unaprijed jasno da se nije pripremio za ispit te da je izlazak na ispit svjesno "trošenje jednog pokušaja"); s druge strane, naravno da ćete (ako mislite da ste spremni za ispit) prijaviti ispit
Ilko Brnetić
Objavljeno: 26. 1. 2023. u 11:37
Ilko Brnetić
 • pribor za pisanje i crtanje
 • džepno računalo (isključivo za izračun osnovnih računskih operacija i (približnih) vrijednosti elementarnih funkcija)
 • laptop (isključivo Excel za neke zadatke iz statistike)
 • podsjetnike za ispit (u repozitoriju (Ispiti/Podsjetnici za ispit) podijeljeni u 6 file-ova):
 1. formula za koeficijent korelacije
 2. osnovne činjenice o nekim razdiobama
 3. intervalne procjene
 4. statistički testovi
 5. tablica vrijednosti funkcije razdiobe jedinične normalne razdiobe
 6. tablice kvantila

Papir za pisanje ćete dobiti od dežurnog nastavnika.

Ilko Brnetić
Objavljeno: 15. 1. 2022. u 11:15
Ilko Brnetić

Usmeni ispit se održava kao odgovaranje iz klupe uz iste uvjete kao i na pisanom dijelu ispita; odgovori će ponekad biti pisani, a ponekad usmeni. Razlike u odnosu na pisani dio ispita su sljedeće:

• na pisanom se dijelu ispita ocjena dobiva kao zbroj osvojenih bodova po pojedinim pitanjima, dok se na usmenom dijelu ocjenjuje razina na kojoj je usvojeno cjelokupno gradivo (treba pokazati temeljna znanja iz cjelokupnog gradiva za ocjenu dovoljan, što na pisanom dijelu ispita ne mora biti slučaj),

• na usmenom ispitu postoji komunikacija s nastavnikom pa su, sukladno tome, moguća potpitanja, kao i ispravke nekih nehotičnih pogrešaka nakon što nastavnik na to ukaže,

• usmeni ispit je personaliziran (svatko dobiva pitanja namijenjena upravo njemu, ovisno o prethodno pokazanom znanju).

Ilko Brnetić
Objavljeno: 16. 1. 2022. u 14:53
Ilko Brnetić

Dragi kadeti,

u repozitoriju datoteka u mapi "Ispiti" možete naći nekoliko primjera kolokvija i ispita ranijih godina.

Ilko Brnetić
Objavljeno: 16. 1. 2023. u 08:40
Ilko Brnetić