Sveučilište u Zagrebu
Vojni studijski programi
   
Izbornik predmeta
Statistika
Šifra: 129895
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Diana Šimić
Izvođači: prof. dr. sc. Jasminka Dobša - Predavanja

prof. dr. sc. Jasminka Dobša - Auditorne vježbe
Jelena Gusić, mag. math. - Auditorne vježbe
prof. dr. sc. Diana Šimić - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,1

Svi elementi nastave na predmetu provode se na engleskom jeziku. Ova razina uključuje i predmete s više nastavnih grupa (u hrvatskoj grupi nastava je isključivo na hrvatskom jeziku, a u engleskoj grupi isključivo na engleskom jeziku).
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Auditorne vježbe 30
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Tijekom nastave studenti će steći kompetencije za provedbu deskriptivne i eksploratorne analize uz primjenu računala i programa R. Razumjeti će koncepte vjerojatnosti i slučajnosti i njihovu primjenu u donošenju odluka na temelju podataka. Znati će primijeniti metode z-testa, t-testa, hi-kvadrat testa (za analizu kontingencijske tablice) i linearne regresije.
Literatura:
  1. OpenIntro Statistics 4nd ed.; Diez DM, Cetinkaya-Rundel M, Barr CD; dostupno na http://www.openintro.org/stat/index.php; 2019; ISBN: 978-147-8217-20-6
  2. Statistika – deskriptivna i inferencijalna i vjerojatnost; Kero K, Dobša J, Bojanić-Glavica B; Fakultet organizacije i informatike; 2008; ISBN: 978-953-6964-31-4
  3. Intro Stats; De Veaux RD, Velleman PF, Bock DE; Pearson/Addison Wesley (Boston, USA); 2013; ISBN: 978-032-1825-27-8
  4. Primijenjena statistika; Ivan Šošić; Školska knjiga; 2004; ISBN: 978-953-0-30337-9
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Vojno vođenje i upravljanje
Termini konzultacija:
Obavijesti

Prof. dr. sc. Diana Šimić održava redovite tjedne konzultacije Skypeom (Skype ID dsimic@acm.org).

Termini za konzultacije su

utorak 15:00 do 17:00 i

petak 12:00 do 13:00.

Potrebno je najaviti se e-mailom zbog moguće zauzetosti termina jer konzultacije koriste studenti više predmeta i studijskih programa.

Diana Šimić
Objavljeno: 2. 4. 2020. u 14:49
Diana Šimić