Sveučilište u Zagrebu
Vojni studijski programi
   
Izbornik predmeta
Statistika
Šifra: 129895
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Petra Žugec
Izvođači: prof. dr. sc. Jasminka Dobša - Predavanja
Jelena Gusić Munđar, mag. math. - Predavanja
prof. dr. sc. Diana Šimić - Predavanja

Jelena Gusić Munđar, mag. math. - Auditorne vježbe
doc. dr. sc. Petra Žugec - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,1

Svi elementi nastave na predmetu provode se na engleskom jeziku. Ova razina uključuje i predmete s više nastavnih grupa (u hrvatskoj grupi nastava je isključivo na hrvatskom jeziku, a u engleskoj grupi isključivo na engleskom jeziku).
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Auditorne vježbe 30
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Tijekom nastave studenti će steći kompetencije za provedbu deskriptivne i eksploratorne analize uz primjenu računala i programa R. Razumjeti će koncepte vjerojatnosti i slučajnosti i njihovu primjenu u donošenju odluka na temelju podataka. Znati će primijeniti metode z-testa, t-testa, hi-kvadrat testa (za analizu kontingencijske tablice) i linearne regresije.
Literatura:
  1. OpenIntro Statistics 4nd ed.; Diez DM, Cetinkaya-Rundel M, Barr CD; dostupno na http://www.openintro.org/stat/index.php; 2019; ISBN: 978-147-8217-20-6
  2. Statistika – deskriptivna i inferencijalna i vjerojatnost; Kero K, Dobša J, Bojanić-Glavica B; Fakultet organizacije i informatike; 2008; ISBN: 978-953-6964-31-4
  3. Intro Stats; De Veaux RD, Velleman PF, Bock DE; Pearson/Addison Wesley (Boston, USA); 2013; ISBN: 978-032-1825-27-8
  4. Primijenjena statistika; Ivan Šošić; Školska knjiga; 2004; ISBN: 978-953-0-30337-9
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Vojno vođenje i upravljanje
Termini konzultacija:
Obavijesti

Predavanja iz Statistike u ljetnom semestru održavat će se do daljnjeg u online obliku, putem platforme BBB na Fakultetu organizacije i informatike. 

Već ste upisani u e-predmet u sustavu Merlin. Predmetu možete pristupiti putem direktne poveznice Statistika ili s početne stranice sustava Merlin izborom "Svi e-kolegiji" u lijevom izborniku te slijedom => "Sveučilište u Zagrebu" => "Sveučilište u Zagrebu - Vojni studiji" => "Statistika".

U uvodnom dijelu e-predmeta, odmah nakon foruma Obavijesti, nalazi se poveznica "Online predavanja i vježbe (virtualna učionica)" putem koje pristupate virtualnoj učionici. Za pristup vam nije potrebna instalacija dodatnog softvera - dovoljan je bilo koji preglednik interneta. Prilikom ulaska u virtualnu učionicu obavezno upišite svoje puno ime i prezime. Sudionici s imenima koja nisu u popisu upisanih na predmet mogu biti bez najave izbačeni iz virtualne učionice. Pohađanje predavanja i vježbi je obvezno i o tome će se voditi evidencija.

Pri ulasku u virtualnu učionicu na pitanje "How would you like to join the audio?" obavezno izaberite mikrofon, jer se očekuje da aktivno sudjelujete u predavanjima i odgovorite na postavljena pitanja kad vas nastavnica prozove.

Vježbe iz Statistike održavat će se kontaktno, u predavanici na Hrvatskom vojnom učilištu, prema objavljenom rasporedu nastave.

Diana Šimić
Objavljeno: 28. 2. 2021. u 23:16
Diana Šimić