Sveučilište u Zagrebu
Vojni studijski programi
   
Izbornik predmeta
Suvremene metode analize i određivanje strukture spojeva
Šifra: 188518
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović
Izvođači: prof. dr. sc. Tatjana Gazivoda Kraljević - Seminar
dr. sc. Valentina Ključarić - Seminar

prof. dr. sc. Danijela Ašperger - Predavanja
prof. dr. sc. Marijana Hranjec - Predavanja
doc. dr. sc. Svjetlana Krištafor - Predavanja

dr. sc. Ivana Cetina - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,1

Svi elementi nastave na predmetu provode se na engleskom jeziku. Ova razina uključuje i predmete s više nastavnih grupa (u hrvatskoj grupi nastava je isključivo na hrvatskom jeziku, a u engleskoj grupi isključivo na engleskom jeziku).
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Seminar 15
Laboratorijske vježbe 30
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj ovog predmeta je upoznati studente sa suvremenim metodama analize realnih uzoraka i njihovim osnovama te im pružiti potrebna znanja na osnovu kojih bi mogli samostalno odabrati pogodnu analitičku metodu, provesti je, interpretirati rezultate provedene analize te razumjeti značenje dobivenih informacija. Studenti će moći primijeniti spektroskopske metode ultraljubičaste i vidljive spektroskopije (UV/VID), infracrvene spektroskopije (IR), fluorescencijske spektroskopije, jedno- i dvodimenzijske nuklearne magnetske rezonancije (1D i 2D 1H i 13C NMR) te spektrometrije masa u određivanju struktura organskih spojeva.
Literatura:
  1. Analitika okoliša; skupina autora (ur. M. Kaštelan-Macan, M. Petrović); HINUS i Fakultet kemijskog inženjarstva i tehnologije (FKIT) Sveučilišta u Zagrebu; 2013; ISBN: 978-953-6904-29-7
1. semestar
Izborna grupa obveznih predmeta - VID - Redovni studij - Vojno inženjerstvo
Termini konzultacija:
Obavijesti