Sveučilište u Zagrebu
Vojni studijski programi
   
Izbornik predmeta
Organizacija i tehnologija održavanja vojne tehnike
Šifra: 129377
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Mirko Jakopčić
doc. dr. sc. Petar Ćurković
Izvođači: Ivan Leutar - Predavanja

Petar Ćurković - Auditorne vježbe
Damir Đuretek - Auditorne vježbe
Ivan Leutar - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Student treba razumjeti definiciju, važnost i teorijske značajke procesa održavanja tehničkih sustava. Treba razlikovati i vrednovati pristupe, metode i postupke održavanja. Studente treba pripremiti i osposobiti za primjenu stečenih teorijskih znanja iz područja održavanja na rješavanje zahtjeva i problema iz prakse održavanja vojne tehnike.
Literatura:
  1. Inženjerski priručnik, dio 4, poglavlje 9, Školska knjiga, Zagreb, 2002.
  2. Jakopčić, M.: Održavanje naoružanja, GS OS RH, Zapovjedništvo HKoV,
  3. Naputak o održavnju TMS, GS OS RH
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni smjer - Nuklearno biološko kemijska obrana
Obavezni predmet - Redovni studij - Vojno vođenje i upravljanje
Termini konzultacija:
Obavijesti