Sveučilište u Zagrebu
Vojni studijski programi
   
Izbornik predmeta
Međunarodno pravo - odabrana poglavlja
Šifra: 129236
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Trpimir Mihael Šošić
Izvođači: dr. sc. Ivica Kinder - Seminar
doc. dr. sc. Rutvica Rusan Novokmet - Seminar
doc. dr. sc. Trpimir Mihael Šošić - Seminar

dr. sc. Ivica Kinder - Predavanja
doc. dr. sc. Rutvica Rusan Novokmet - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj predmeta je steći spoznaje o pojmu i prirodi međunarodnog prava u odnosu na unutarnji pravni poredak država te osigurati znanja o svim institutima međunarodnog prava relevantnima sa stajališta vojne službe. Također treba razviti potencijal za pravilnu primjenu međunarodnog prava i za prenošenje odgovarajućih znanja.
Literatura:
  1. Andrassy, J., Bakotić, B., Seršić, M., Vukas, B., Međunarodno pravo 1, Zagreb, Školska knjiga, 2010. (2. izmijenjeno izdanje) § 1., 3.-4., 9.-12., 15.-16., 21.-22., 25.-31., 33., 35.-38. (krupni slog)
  2. Andrassy, J., Bakotić, B., Lapaš, D., Seršić, M., Vukas, B., Međunarodno pravo 2, Zagreb, Školska knjiga, 2012. § 40.-42., 44., 48.-52., 54.-63., 67.-68., 79. (II., IV.-V., VII.- VIII., XII.) (krupni slog)
  3. Andrassy, J., Bakotić, B., Seršić, M., Vukas, B., Međunarodno pravo 3, Zagreb, Školska knjiga, 2010. § 80.-96. (krupni slog); § 97.-115. (krupni i sitni slog)
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Vojno inženjerstvo
Obavezni predmet - Redovni studij - Vojno vođenje i upravljanje
Termini konzultacija:
Obavijesti

Poštovane kolegice, poštovani kolege,

u repozitorij "Materijali", podmapa "Seminar", učitana su dva dokumenta. Prvi dokument opisuje seminarske zadatke i obveze iz predmeta "Međunarodno pravo - odabrana poglavlja" koje moraju ispuntiti svi studenti. Drugi dokument sadrži popis seminarskih tema i raspored usmenih izlaganja.

S poštovanjem,

T. M. Šošić

Trpimir Mihael Šošić
Objavljeno: 27. 9. 2023. u 15:45
Uređeno: 27. 9. 2023. u 15:45
Trpimir Mihael Šošić