Sveučilište u Zagrebu
Vojni studijski programi
   
Izbornik predmeta
Mehanika
Šifra: 129225
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Janoš Kodvanj
Izvođači: Frane Pamuković - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Naučiti studente metodama rješavanja problema koji se javljaju u inženjerskim proračunima statike. Osposobljavanje studenata za rješavanje inženjerskih zadataka koji uključuju kinematiku i dinamiku. Tijekom kolegija studenti će svladati osnovna načela i steći sposobnost rješavanja inženjerskih problema interdisciplinarne prirode.
Literatura:
  1. Alfirević, I. i sur., Uvod u Mehaniku I: Statika krutih tijela, Zagreb 2010.
  2. Alfirević, I. i sur.., Uvod u Mehaniku II: Primijenjena statika, Zagreb 2010.
  3. Matejiček, F., Semenski, D., Vnučec, Z., Uvod u statiku sa zbirkom zadataka, Golden marketing, Zagreb, 1999.
  4. Jecić, S., Mehanika II, Kinematika i dinamika, Tehnička knjiga, Zagreb, 1995.
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Vojno inženjerstvo
Termini konzultacija:
Obavijesti