Sveučilište u Zagrebu
Vojni studijski programi
   
Izbornik predmeta
Materijali
Šifra: 129336
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Krešimir Grilec
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Željko Alar - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Danko Ćorić - Predavanja

izv. prof. dr. sc. Željko Alar - Laboratorijske vježbe
Ivana Bunjan, mag. ing. met. - Laboratorijske vježbe
izv. prof. dr. sc. Danko Ćorić - Laboratorijske vježbe
prof. dr. sc. Krešimir Grilec - Laboratorijske vježbe
izv. prof. dr. sc. Mirko Jakopčić - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 30
Predavanja 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznavanje građe i strukture materijala, dijagrama stanja te osnova toplinske obradbe. Upoznavanje kemijskog sastava, strukture, svojstava i primjene najvažnijih tehničkih metalnih materijala, polimernih materijala, konstrukcijske keramike i kompozita.
Literatura:
  1. Materiali I; V. Ivušić, M Franz, Đ. Španiček, L. Ćurković; Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb; 2011; ISBN: 978-953-7738-11-2
  2. Svojstva i primjena materijala; T. Filetin, F. Kovačiček, J. Indof; Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb; 2013; ISBN: 953-6313-77-4
  3. Osnove toplinske obradbe metala; M. Stupnišek, F. Cajner; Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb; 1996; ISBN: 953-96459-1-3
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni smjer - Nuklearno biološko kemijska obrana
Obavezni predmet - Redovni smjer - Skupina smjerova Oklopništvo, Topništvo, Inženjerija, Tehnička služba i Pješaštvo
Obavezni predmet - Redovni smjer - Skupina smjerova Veza, Motrenje i navođenje i Protuzračna obrana
Termini konzultacija:
Obavijesti

USMENI ISPIT MATERIJALI 29. siječnja 2020.

12,00             Čotić, Dragun, Halilović, Japec, Kovačević, Pajović,

12,15             Buhin, Jurković, Nikolić, Pavlek, Renka

12,30             Kovač, Miličević, Šimunović, Šunjić, Zrno

Krešimir Grilec
Objavljeno: 27. 1. 2020. u 14:55
Krešimir Grilec

U prilogu su rezultati ispita i ponovljenih kolokvija održanih 27. siječnja 2020.

Krešimir Grilec
Objavljeno: 27. 1. 2020. u 14:53
Krešimir Grilec

USMENI ISPIT MATERIJALI 20. siječnja 2020.

8,30               Fofić, Ilijević, Javorović, Poljak, Štimac

8,45               Beraković, Hodžić, Pasler, Rajčić, Renka Patrik, Zeko Petar

9,00               Jukić, Kovač Sofija, Posavčić, Zeko Ivana, Zorić

9,15               Bartulović, Cindrić, Kolenda, Pavlović

9,30               Delać, Galić, Henčić

Krešimir Grilec
Objavljeno: 14. 1. 2020. u 12:14
Krešimir Grilec

U nastavku su rezultati 2. kolokvija, ponovljenog 1. kolokvija te prijedlog ocjene.

Krešimir Grilec
Objavljeno: 14. 1. 2020. u 12:12
Krešimir Grilec

U prilogu su rezultati 1. kolokvija. Za prolaz je potrebno 20 bodova.

Krešimir Grilec
Objavljeno: 6. 11. 2019. u 09:08
Uređeno: 6. 11. 2019. u 09:09
Krešimir Grilec

23. rujna 2019. neće se održati vježbe iz kolegija Materijali. Vježbe će početi 30. rujna prema satnici koja će se objaviti na prvom predavanju 25. rujna 2019.

Krešimir Grilec
Objavljeno: 19. 9. 2018. u 09:34
Uređeno: 20. 9. 2019. u 09:42
Krešimir Grilec