Sveučilište u Zagrebu
Vojni studijski programi
   
Izbornik predmeta
Informatika i programiranje
Šifra: 129330
ECTS: 6.0
Nositelji: doc. dr. sc. Marija Seder
doc. dr. sc. Ana Sović Kržić
Izvođači: doc. dr. sc. Krešimir Križanović - Predavanja

dr. sc. Željko Heimer - Laboratorijske vježbe
Dario Pevec, mag. ing. inf. et comm. techn. - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 30
Predavanja 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj predmeta je upoznati studente s osnovnim načelima građe računala i izvedbe programske potpore. Studenti će steći temeljna znanja o programiranju te izradi i strukturiranju računalnih programa. Moći će napisati jednostavan algoritam, opisati ga u proceduralnom programskom jeziku, dokumentirati i testirati te pronaći logičke pogreške.
Literatura:
  1. Dive Into Python; Mark Pilgrim; Apress; 2004; ISBN: 9781590593561
  2. The Quick Python Book; Naomi R. Ceder; Manning Publications; 2nd edition (January 15, 2010); 2010; ISBN: 9781935182207
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni smjer - Nuklearno biološko kemijska obrana
Obavezni predmet - Redovni smjer - Skupina smjerova Oklopništvo, Topništvo, Inženjerija, Tehnička služba i Pješaštvo
Obavezni predmet - Redovni smjer - Skupina smjerova Veza, Motrenje i navođenje i Protuzračna obrana
Termini konzultacija:
Obavijesti

održat će se u četvrtak, 5.11., s početkom u 11:50. Materijali za vježbu stavljeni su repozitorij. Na kraju zadataka za treći labos nalaze se i dodatni zadaci koje riješite kao vježbu za međuispit.

Marija Seder
Objavljeno: jučer u 17:11
Marija Seder

Današnja predavanja (i od sada pa nadalje) će se održavati po originalnom rasporedu s početkom u 11:50 i s pauzom za ručak od 13:30 do 14:25.

Zbog epidemiološke situacije nećemo pauzu prebacivati ranije i spajati satove.

Krešimir Križanović
Objavljeno: jučer u 08:21
Krešimir Križanović

počinje sutra prema rasporedu u 11:50. Priprema za labos je u repozitoriju. Riješite ju samostalno prije labosa da budete spremni za ispitivanje nadređenih asistenata.

Marija Seder
Objavljeno: 21. 10. 2020. u 10:42
Marija Seder

Labosi počinju 15.10. u 12:45 u prostoriji 336, a prethodni sat iskoristite za pripremu. Za labose se pripremite tako da samostalno riješite zadatke za prvi labos u repozitoriju. Labosi nose maksimalno 5 bodova, a 7. zadatak je za nagradni bod. Asistenti će vas ispitati po želji 1 od prvih 6 zadataka, a tko riješi 7. neka se svakako javi.

Marija Seder
Objavljeno: 14. 10. 2020. u 10:30
Uređeno: 15. 10. 2020. u 09:24
Marija Seder

možete vidjeti u repozitoriju.

Marija Seder
Objavljeno: 25. 1. 2020. u 18:57
Marija Seder

Skinite pygame-1.9.6-cp27-cp27m-win_amd64.whl s https://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/#pygame

Napomena: kod tipkanja imena direktorija koristite tab jer sustav nadopunjuje sam nazive postojecih direktorija
Korisne naredbe: dir (ispis sadrzaja direktorija), cd nazivdirektorija (promjena direktorija)

otvoriti cmd (command promt ili naredbeni redak, upisom u search na dnu)
cd \
(pozicionirat ce se na C:)
Promjene drivea - npr nemate C nego D:
cd /d d:
(pozicionirat ce se na D i pisat ce ovo:)
D:\>
(dalje pisu naredbe kao da imate na C driveu instaliran python)
cd Python27\
(pozicionirat ce se na C:\Python27)

(instalacija novog pip-a ako nemate internet i skinuli ste pip....whl na disk, a ako imate internet radite sljedecu naredbu, ovu preskocite)
C:\Python27>python -m pip install C:\Users\Kadet\Downloads\pip(stisni tab)....whl

tu treba reci Successfully installed pip

(ako imate internet, umjesto prethodne naredbe koristiti upgrade pip-a:)
C:\Python27>python -m pip install --upgrade pip

otici u direktorij Scripts jer je tamo instaliran pip.exe:
C:\Python27>cd Scripts
C:\Python27\Scripts>pip install \Users\Kadet\Downloads\pygame-1.9.6-cp27-cp27m-win_amd64.whl
Ispis ce bit:
DEPRECATION: Python 2.7 will reach the end of its life on January 1st, 2020. Please upgrade your Python as Python 2.7 won't be maintained after that date. A future version of pip will drop support for Python 2.7. More details about Python 2 support in pip, can be found at https://pip.pypa.io/en/latest/development/release-process/#python-2-support
Processing c:\users\kadet\downloads\pygame-1.9.6-cp27-cp27m-win_amd64.whl
Installing collected packages: pygame
Successfully installed pygame-1.9.6

Marija Seder
Objavljeno: 28. 11. 2019. u 13:26
Uređeno: 28. 11. 2019. u 13:28
Marija Seder

Za predavanje 8 i labos 5 potrebno je instalirati pygame. Na stranici https://www.pygame.org/download.shtml potražite verziju za windowse naziva pygame-1.9.1.win32-py2.7.msi (otprilike na sredini stranice). Ova verzija paše na verziju pythona 2.7 koju imate instaliranu.

Marija Seder
Objavljeno: 27. 11. 2019. u 12:01
Marija Seder
Dobrodošli

Dragi kadeti, dobro došli na predmet Informatika i programiranje! Nadamo se ugodnom druženju i da ćemo vas zaraziti programiranjem!

Vaši nastavnici

Ana Sović Kržić
Objavljeno: 25. 9. 2018. u 11:19
Ana Sović Kržić