Sveučilište u Zagrebu
Vojni studijski programi
   
Izbornik predmeta
Fizika I
Šifra: 129218
ECTS: 7.0
Nositelji: doc. dr. sc. Sanda Pleslić
Izvođači: Ana Babić - Seminar
Stefan Cikota - Seminar
Sanda Pleslić - Seminar
Marko Sossich - Seminar

Stefan Cikota - Laboratorijske vježbe
Vjeran Gomzi - Laboratorijske vježbe
Radomir Ječmenica - Laboratorijske vježbe
Mario Matijević - Laboratorijske vježbe
Marko Sossich - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,1

Svi elementi nastave na predmetu provode se na engleskom jeziku. Ova razina uključuje i predmete s više nastavnih grupa (u hrvatskoj grupi nastava je isključivo na hrvatskom jeziku, a u engleskoj grupi isključivo na engleskom jeziku).
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 15
Predavanja 45
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Poimanje načela klasične fizike i teorije mehaničkih valova i titraja. Teorijski i eksperimentalni pristup prirodnim pojavama i primjene modela i metoda fizike u njihovu modeliranju te korištenju i održavanju naprava, sklopova i sustava u suvremenom vojnom inženjerstvu. Omogućiti studentima nastavak obrazovanja u području suvremene znanosti.
Literatura:
  1. Dubravko Horvat, Fizika 1 - Mehanika i toplina, Hinus, Zagreb, 2005
  2. Dubravko Horvat, Fizika 2 - Titranje, valovi, elektromagnetizam, optika i uvod u modernu fiziku, Neodidakta, Zagreb, 2011
  3. Petar Kulišić, Mehanika i toplina, Školska knjiga, Zagreb, 2005
  4. V.Henč-Bartolić, P.Kulišić, Valovi i optika, Školska kniga, Zagreb, 2004
  5. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Fundamentals of physics, J. Wiley, New York, 2003
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Vojno inženjerstvo
Termini konzultacija:
Obavijesti

Usmeni ispiti iz Fizike I održat će se u srijedu 7. veljače 2018. godine na FER-u u seminaru Zavoda za primijenjenu fiziku (1. kat C-zgrade) prema sljedećem rasporedu:

14 h: Žura, Želježnjak, Znamenaček, Škoko Gavranović, Roglić

15 h: Ribić, Radovac, Radman, Martin, Lovrić

16 h: Kirasić, Kepić, Katičin, Kalem, Ilova

17 h: Hegediš, Hanžek, Gunjača, Gale, Facković

18 h: Brkić, Baran, Babić

Ispiti su javni i svi studenti mogu biti nazočni na usmenom ispitivanju i van svog termina.

Sanda Pleslić
Objavljeno: 6. 2. 2018. u 23:00
Sanda Pleslić

Pismeni ispit iz Fizike 1 održat će se u utorak, 06.02.2018. godine od 8-10 h na FER-u u DVORANI B4.

Molim studente da obrate pozornost na promjenu dvorane!

Sanda Pleslić
Objavljeno: 4. 2. 2018. u 13:54
Sanda Pleslić

Usmeni ispiti iz Fizike 1 održat će se u srijedu 31. siječnja 2018. godine na FER-u u seminaru Zavoda za primijenjenu fiziku (1. kat C-zgrade) prema sljedećem rasporedu:

14 h: Bajs, Brkić, Facković, Katičin

15 h: Kepić, Kevo, Knežević, Krajnović

16 h: Ložnjak, Moric, Novak, Penezić

17 h: Radovac, Ribić, Roglić, Škoko Gavranović, Žura

Ispiti su javni i svi studenti mogu biti nazočni na usmenom ispitivanju i van svog termina.

Sanda Pleslić
Objavljeno: 30. 1. 2018. u 22:14
Sanda Pleslić

Usmeni ispiti iz Fizike 1 održat će se u subotu 27. siječnja 2018. godine na FER-u u seminaru Zavoda za primijenjenu fiziku (1. kat C-zgrade) prema sljedećem rasporedu:

10 h: Vidović, Turk, Tadić, Šušnjara, Z. Šimunović

11 h: Radman, Peran, Pavić, Novak, Mijović

12 h: Lukinac, Križan, Kotarac, Klarić, Kepić, Hržan

13 h: Gale, Facković, Dodig, Brkić, Bićanić, Banek

Ispiti su javni i svi studenti mogu biti nazočni na usmenom ispitivanju i van svog termina.

Sanda Pleslić
Objavljeno: 24. 1. 2018. u 11:26
Sanda Pleslić

Predavanja iz Fizike I u utorak, 9. siječnja 2018. godine održat će se od 8 h za sve studente. Seminar će biti od 12,30-14,00 h.

Sanda Pleslić
Objavljeno: 20. 12. 2017. u 22:02
Sanda Pleslić