Sveučilište u Zagrebu
Vojni studijski programi
   
Izbornik predmeta
Fizika I
Šifra: 129218
ECTS: 7.0
Nositelji: doc. dr. sc. Sanda Pleslić
Izvođači: Ana Babić - Seminar
Stefan Cikota - Seminar
Sanda Pleslić - Seminar
Marko Sossich - Seminar

Stefan Cikota - Laboratorijske vježbe
Vjeran Gomzi - Laboratorijske vježbe
Radomir Ječmenica - Laboratorijske vježbe
Mario Matijević - Laboratorijske vježbe
Marko Sossich - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,1

Svi elementi nastave na predmetu provode se na engleskom jeziku. Ova razina uključuje i predmete s više nastavnih grupa (u hrvatskoj grupi nastava je isključivo na hrvatskom jeziku, a u engleskoj grupi isključivo na engleskom jeziku).
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Seminar 30
Laboratorijske vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Poimanje načela klasične fizike i teorije mehaničkih valova i titraja. Teorijski i eksperimentalni pristup prirodnim pojavama i primjene modela i metoda fizike u njihovu modeliranju te korištenju i održavanju naprava, sklopova i sustava u suvremenom vojnom inženjerstvu. Omogućiti studentima nastavak obrazovanja u području suvremene znanosti.
Literatura:
  1. Dubravko Horvat, Fizika 1 - Mehanika i toplina, Hinus, Zagreb, 2005
  2. Dubravko Horvat, Fizika 2 - Titranje, valovi, elektromagnetizam, optika i uvod u modernu fiziku, Neodidakta, Zagreb, 2011
  3. Petar Kulišić, Mehanika i toplina, Školska knjiga, Zagreb, 2005
  4. V.Henč-Bartolić, P.Kulišić, Valovi i optika, Školska kniga, Zagreb, 2004
  5. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Fundamentals of physics, J. Wiley, New York, 2003
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Vojno inženjerstvo
Termini konzultacija:
Obavijesti

Inicijalni ispit iz Fizike održat će se u utorak 1. listopada 2019. u trajanju od 60 min počevši od 15,15 h (za vrijeme Seminara) u dvorani D152.

Pisanje ispita je obavezno, a potrebno je ponijeti kalkulator koji ste koristili na državnoj maturi te Pregled formula i konstanti iz Fizike za Državnu maturu (isprintati iz Materijala na web stranici predmeta). Potrudite se što bolje riješiti taj ispit jer bodovi ulaze u ukupne bodove iz Domaćih zadaća!

Sanda Pleslić
Objavljeno: 30. 9. 2019. u 14:51
Sanda Pleslić

Usmeni ispit na izvanrednom roku 16.09.2019. održat će se u četvrtak 19.09.2019. u 16 h u Zavodu za primijenjenu fiziku na FER-u (1. kat C zgrada). Molim sve kojima se ovaj termin preklapa s nekim drugim ispitom da se što prije jave e-mailom na sanda.pleslic@fer.hr.

Sanda Pleslić
Objavljeno: 16. 9. 2019. u 16:16
Sanda Pleslić

Usmeni ispiti 3. 9. 2019 održat će se u Seminaru Zavoda za primijenjenu fiziku na FERu, prema rasporedu:

16:15 -- ispiti kod predavača

17:00 -- ispiti pred povjerenstvom.

 

 

Ana Babić
Objavljeno: 3. 9. 2019. u 10:52
Uređeno: 3. 9. 2019. u 10:52
Ana Babić

Usmeni ispiti iz Fizike I održat će se u utorak, 27. kolovoza 2019. godine na FER-u u seminaru Zavoda za primijenjenu fiziku (1. kat C-zgrade) prema sljedećem rasporedu:

15 h: Japec, Jurković, Šimunić, Miličević, Zeko P.

16 h: Buhin, Javorović, Repač, Slemenšek, Lovrić

17 h: Delać, Poljak, Pavlek, Pasler, Kovačević

Ovo je raspored studenata koji imaju pravo izaći na usmeni ispit na osnovu rezultata postignutih na pismenom ispitu.

Sanda Pleslić
Objavljeno: 26. 8. 2019. u 22:18
Sanda Pleslić

Pismeni ispit iz Fizike I održat će se u ponedjeljak, 26.08.2019. od 14-16 h u dvorani A111 na FER-u.

Sanda Pleslić
Objavljeno: 26. 8. 2019. u 00:32
Sanda Pleslić

Usmeni ispiti iz Fizike I održat će se u srijedu, 6. veljače 2019. godine na FER-u u seminaru Zavoda za primijenjenu fiziku (1. kat C-zgrade) prema sljedećem rasporedu:

14 h: Delać, Halilović, Kovačević, Luketić, Renka P., Slemenšek, Zeko P.

15 h: Buhin, Cigelj, Franić, Javorović, Kovač P., Lovrić, Repač

16 h: Pavlek, Renka K., Šimunić, Zeko I., Zorić, Zrno

17 h: Domazet, Poljak, Šimunović T., Šunjić

Ovo je raspored studenata koji imaju pravo izaći na usmeni ispit na osnovu rezultata postignutih na pismenom ispitu.

Ispiti su javni i svi studenti mogu biti nazočni na usmenom ispitivanju i van svog termina.

Sanda Pleslić
Objavljeno: 5. 2. 2019. u 18:06
Sanda Pleslić

Usmeni ispiti iz Fizike I održat će se u srijedu, 30. siječnja 2019. godine na FER-u u seminaru Zavoda za primijenjenu fiziku (1. kat C-zgrade) prema sljedećem rasporedu:

14 h: Šimunović M., Zrno, Milčić, Soldo, Miličević

15 h: Barišić, Jurkić, Kovačević, Beraković, Buhin

16 h: Biljaka, Bartulović, Fofić, Pajović, Posavčić

Ovo je raspored studenata koji imaju pravo izaći na usmeni ispit na osnovu rezultata postignutih na pismenom ispitu.

Ispiti su javni i svi studenti mogu biti nazočni na usmenom ispitivanju i van svog termina.

Sanda Pleslić
Objavljeno: 30. 1. 2019. u 13:01
Sanda Pleslić

Pismeni ispit iz Fizike 1 održat će se u utorak, 29.01.2019. od 14-16 h na FER-u u DVORANI B2.

Molim kadete da obrate pozornost na promjenu dvorane!

Marko Sossich
Objavljeno: 28. 1. 2019. u 10:07
Marko Sossich

Usmeni ispiti iz Fizike I (kontinuirano praćenje) održat će se u utorak, 29. siječnja 2019. godine na FER-u u seminaru Zavoda za primijenjenu fiziku (1. kat C-zgrade) prema sljedećem rasporedu:

14 h: Halilović, Renka P., Strnak, Šimunić, Zorić

15 h: Cigelj, Franić, Javorović, Lovrić, Zeko I.

16 h: Čotić, Delać, Domazet, Hodžić, Jukić, Šarić

17 h: Cindrić, Kolenda, Poljak, Renka K., Šimunović T., Žiher

18 h: Galić, Henčić, Ilijević, Kovač S., Pavlović, Rajčić, Šunjić

Ovo je raspored studenata koji imaju pravo izaći na usmeni ispit na osnovu rezultata postignutih na pismenom međuispitu i završnom ispitu i prijavili su se za ispit na Studomatu.

Ispiti su javni i svi studenti mogu biti nazočni na usmenom ispitivanju i van svog termina.

Sanda Pleslić
Objavljeno: 27. 1. 2019. u 18:06
Uređeno: 27. 1. 2019. u 19:52
Sanda Pleslić

Zbog zauzeća dvorane B1 vezano uz održavanje međuispita na FER-u samo u utorak 20.11.2018. seminar će se održati od 8-9,30 h, a laboratorijske vježbe od 12,30-14 h.

Sanda Pleslić
Objavljeno: 19. 11. 2018. u 13:27
Sanda Pleslić

Otvorene su prve dvije domaće zadaće na Merlinu: https://moodle.srce.hr/2018-2019/

Registracija preko AAI@EduHr identiteta.

U Repozitoriju pod Materijali imate detaljne upute za pristup Merlinu: 

https://vojni.unizg.hr/_download/repository/1516-Merlin_zadace_upute.pdf

Ostale domaće zadaće će se otvarati tijekom semestra. Naknadnog otvaranja domaćih zadaća preko Merlina neće biti.

Sa svim pitanjima se obratiti na e-mail adresu: sanda.pleslic@fer.hr.

Sanda Pleslić
Objavljeno: 30. 10. 2018. u 23:51
Sanda Pleslić

Inicijalni ispit iz Fizike održat će se u utorak 2. listopada 2018. u trajanju od 50 min počevši od 12,30 h (za vrijeme Seminara) u dvorani B1.

Pisanje ispita je obavezno, a potrebno je ponijeti kalkulator koji ste koristili na državnoj maturi te Pregled formula i konstanti iz Fizike za Državnu maturu (isprintati iz Materijala na web stranici predmeta). Potrudite se što bolje riješiti taj ispit!

Sanda Pleslić
Objavljeno: 30. 9. 2018. u 17:48
Sanda Pleslić

Usmeni ispit iz Fizike I za sve studente (uključivo i one koji polažu pred povjerenstvom) će se održati u ponedjeljak 17.09.2018. odmah po završetku pismenog ispita, od 15 h u Seminaru Zavoda za primijenjenu fiziku na 1. katu.

Sanda Pleslić
Objavljeno: 16. 9. 2018. u 00:12
Sanda Pleslić

Pismeni ispit iz Fizike 1 održat će se u ponedjeljak, 17.09.2018. od 13-15 h na FER-u u DVORANI A111.

Molim studente da obrate pozornost na promjenu dvorane!

Marko Sossich
Objavljeno: 11. 9. 2018. u 12:43
Marko Sossich

Usmeni ispit iz Fizike I održat će se 04. 09.2018. u Seminaru Zavoda za primijenjenu fiziku na FER-u prema sljedećem rasporedu:

11 h - Alilović - Biljaka

12 h - Brcko - Gunjača

13 h - Horvat - Kirasić

14 h - Lovrić - Soldo

15 h - Šimunić - Žiher

Sanda Pleslić
Objavljeno: 3. 9. 2018. u 12:13
Sanda Pleslić

Usmeni ispiti iz Fizike I održat će se u srijedu 7. veljače 2018. godine na FER-u u seminaru Zavoda za primijenjenu fiziku (1. kat C-zgrade) prema sljedećem rasporedu:

14 h: Žura, Želježnjak, Znamenaček, Škoko Gavranović, Roglić

15 h: Ribić, Radovac, Radman, Martin, Lovrić

16 h: Kirasić, Kepić, Katičin, Kalem, Ilova

17 h: Hegediš, Hanžek, Gunjača, Gale, Facković

18 h: Brkić, Baran, Babić

Ispiti su javni i svi studenti mogu biti nazočni na usmenom ispitivanju i van svog termina.

Sanda Pleslić
Objavljeno: 6. 2. 2018. u 23:00
Sanda Pleslić

Pismeni ispit iz Fizike 1 održat će se u utorak, 06.02.2018. godine od 8-10 h na FER-u u DVORANI B4.

Molim studente da obrate pozornost na promjenu dvorane!

Sanda Pleslić
Objavljeno: 4. 2. 2018. u 13:54
Sanda Pleslić

Usmeni ispiti iz Fizike 1 održat će se u srijedu 31. siječnja 2018. godine na FER-u u seminaru Zavoda za primijenjenu fiziku (1. kat C-zgrade) prema sljedećem rasporedu:

14 h: Bajs, Brkić, Facković, Katičin

15 h: Kepić, Kevo, Knežević, Krajnović

16 h: Ložnjak, Moric, Novak, Penezić

17 h: Radovac, Ribić, Roglić, Škoko Gavranović, Žura

Ispiti su javni i svi studenti mogu biti nazočni na usmenom ispitivanju i van svog termina.

Sanda Pleslić
Objavljeno: 30. 1. 2018. u 22:14
Sanda Pleslić

Usmeni ispiti iz Fizike 1 održat će se u subotu 27. siječnja 2018. godine na FER-u u seminaru Zavoda za primijenjenu fiziku (1. kat C-zgrade) prema sljedećem rasporedu:

10 h: Vidović, Turk, Tadić, Šušnjara, Z. Šimunović

11 h: Radman, Peran, Pavić, Novak, Mijović

12 h: Lukinac, Križan, Kotarac, Klarić, Kepić, Hržan

13 h: Gale, Facković, Dodig, Brkić, Bićanić, Banek

Ispiti su javni i svi studenti mogu biti nazočni na usmenom ispitivanju i van svog termina.

Sanda Pleslić
Objavljeno: 24. 1. 2018. u 11:26
Sanda Pleslić

Predavanja iz Fizike I u utorak, 9. siječnja 2018. godine održat će se od 8 h za sve studente. Seminar će biti od 12,30-14,00 h.

Sanda Pleslić
Objavljeno: 20. 12. 2017. u 22:02
Sanda Pleslić