Sveučilište u Zagrebu
Vojni studijski programi
   
Izbornik predmeta
Etika vojnog poziva
Šifra: 129375
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ozren Žunec
Izvođači: Ivan Barić - Seminar
Ozren Žunec - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Imajući u vidu opća etička načela, predmet treba buduće časnike upoznati s temeljnim vrednotama vojne etike te ih uputiti u praktična načela etičkog prosuđivanja u okružju vojne organizacije. Time će ih pripremiti za složene zadaće koje se pred časnike postavljaju, osobito u uvjetima primjene nasilja i u nejasnim situacijama.
Literatura:
  1. Bohrmann, Thomas (2013.) Handbuch Militärische Berufsethik. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
  2. Howard, Michael et al. (Eds.) (1994.) The Laws of War. Constraints on Warfare in the Western World. New Haven – London: Yale University Press.
  3. Van Baarda, Th.A. - D.E.M Verweij (Eds.) (2006.) Military Ethics: The Dutch Approach - A Practical Guide. Martinus Nijhoff Publishers.
  4. Walzer, Michael (1992.) Just and Ujust Wars. A Moral Argument with Historical Illustrations. S.l.: Basic Books
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni smjer - Inženjerija
Obavezni predmet - Redovni smjer - Motrenje i navođenje
Obavezni predmet - Redovni smjer - Nuklearno biološko kemijska obrana
Obavezni predmet - Redovni smjer - Oklopništvo
Obavezni predmet - Redovni smjer - Pješaštvo
Obavezni predmet - Redovni smjer - Protuzračna obrana
Obavezni predmet - Redovni smjer - Tehnička služba
Obavezni predmet - Redovni smjer - Topništvo
Obavezni predmet - Redovni smjer - Veza
Obavezni predmet - Redovni studij - Vojno vođenje i upravljanje
Termini konzultacija:
Obavijesti

Ispitni rok od 30. lipnja 2018. godine iz predmeta Etika vojnog poziva je zaključen. Svi radovi pristigli do 30. lipnja 2018. godine u 2359 sati su ocijenjeni, a ocjene kadetima i kadetkinjama priopćene mailom i upisane u ISVU.

Kadetima i kadetkinjama koji su rad predali nakon 18. lipnja 2018. godine u 1700 sati, a nisu prijavili ispit za rok od 30. lipnja 2018. godine, ocjena je upisana u rok od 18. lipnja 2018. godine.

Molim sve kadetkinje i kadete da provjere ispravnost upisanih ocjena i mailom nastavniku dojave eventualne pogreške (npr. da se ocjena priopćena u mailu ne podudara s ocjenom upisanom u ISVU), najkasnije do 4. srpnja 2018. godine u 1000 sati.

 

 

 

Ozren Žunec
Objavljeno: 1. 7. 2018. u 11:47
Ozren Žunec

Ispitni rok od 18. lipnja 2018. godine iz predmeta Etika vojnog poziva je zaključen. Svi radovi pristigli do 18. lipnja 2018. godine u 1700 sati su ocijenjeni, a ocjene kadetima i kadetkinjama priopćene mailom i upisane u ISVU.

Studentima koji su prijavili ispit a nisu predali rad upisan je nedolazak na ispit ("0"). Studente koji su predali rad a nisu prijavili ispit, molim da ne zaborave prijaviti ispit u sljedećem roku (30.VI.2018. godine).

Molim sve kadetkinje i kadete da provjere ispravnost upisanih ocjena i mailom nastavniku dojave eventualne pogreške (npr. da se ocjena priopćena u mailu ne podudara s ocjenom upisanom u ISVU).

Ozren Žunec
Objavljeno: 18. 6. 2018. u 18:40
Ozren Žunec

Vojno inženjerstvo

Vojno vođenje i upravljanje

 

Predmet: Etika vojnog poziva

Nastavnik: Ozren Žunec

 

 

UPUTE ZA POLAGANJE ISPITA

 

 

1. Ispit iz predmeta „Etika vojnog poziva“ (EVP) je pisani ispit. Ispitni rad sastoji se od eseja na odobrenu temu, u opsegu od šest do osam kartica (kartica je definirana kao 1800 znakova – u Wordu to se provjerava komandom Review → Word Count → Characters with Spaces). Usmenog dijela ispita u pravilu nema osim u posebnim slučajevima kao što su provjere autentičnosti i originalnosti ispitnih radova i slično.

 

2. Sva komunikacija s nastavnikom odvija se putem elektronske pošte. Kadet se nastavniku može obratiti i osobno i zatražiti prethodno mišljenje, ali svi dogovori i odobrenja moraju biti potvrđeni korespondencijom u obliku elektronske pošte. Za svaki odgovor u korespondenciji nastavniku treba ostaviti sedam dana. U hitnim ili naročito opravdanim slučajevima, kadeti se nastavniku mogu obratiti i telefonski, na broj 098 918 45 18.

 

3. Kadeti predlažu temu ispitnog rada, a nastavnik je odobrava, modificira ili odbija. Ako je predložena tema odbijena, kadet mora predložiti novu. Nakon što mu je tema odobrena, kadet može tražiti da mu se odobri druga tema. Ispitni rad na neodobrenu temu neće biti prihvaćen.

 

4. Ispitni rad kadeti moraju poslati nastavniku najkasnije sedam dana prije ispitnog roka za koji su prijavili ispit. Ljetni ispitni rokovi u akademskoj 2017./2018. godini su 18. lipnja 2018. godine u 1000-1200 sati te 30. lipnja 2018. godine u 1200-1400 sati. To znači da ispitne radove treba poslati najkasnije do 11. lipnja 2018. godine u 1200 sati odnosno do 23. lipnja 2018. godine u 1400 sati. – Usmeni ispiti se ne održavaju osim iznimno, u navedenim slučajevima (v. supra, 1), a vrijeme njihova održavanja odredit će se naknadno i u dogovoru s kadetom.

 

5. U slučaju nezadovoljstva ocjenom, kadeti imaju nekoliko mogućnosti. (A) Sukladno odredbi  članka 38. stavak 1. Pravilnika o studiranju na sveučilišnim studijskim programima za potrebe OSRH (nastavno: Pravilnik), kadet koji nije zadovoljan postupkom ocjenjivanja i dobivenom ocjenom na ispitu može u roku od 24 sata nakon priopćenja ocjene podnijeti voditelju studija zahtjev za ponavljanje ispita pred ispitnim povjerenstvom. Temeljem odredbe stavka 2. istog  članka pisani dio ispita se ne ponavlja pred povjerenstvom, nego ga povjerenstvo ponovno ocjenjuje. (B) Sukladno odredbi  članka 39. stavak 1. Pravilnika, kadet koji je položio ispit i zadovoljan je postupkom ocjenjivanja ali nije zadovoljan svojim iskazanim znanjem, može u roku od 24 sata od objave konačne ocjene nositelju predmeta uputiti pisanu izjavu o odbijanju ocjene te zatražiti ponovno pristupanje ispitu iz tog predmeta na nekom od sljedećih ispitnih rokova. Temeljem odredbe stavka 2. istog  članka u tom slučaju se dobivena ocjena mijenja u ocjenu nedovoljan (1) na roku na kojem je kadet odbio pozitivnu ocjenu. (C) Pored navedenog, dodatna mogućnost sastoji se u tome da nastavnik dozvoli da kadet popravi rad i naknadno preda poboljšanu i dotjeranu inačicu koja se onda ponovno ocjenjuje. Pretpostavka za taj postupak je da kadet uvjerljivo dokaže da zna i razumije kako će zaista poboljšati i dotjerati rad, a ako to uvjerljivo ne dokaže, neće mu biti dopušteno popravljanje i ponovna predaja rada. (D) Isto tako, kadet nezadovoljan ocjenom može predložiti novu temu i po njenom odobrenju predati novi ispitni rad (odnosno, ponoviti cijeli ispitni postupak).

Ozren Žunec
Objavljeno: 14. 5. 2018. u 18:34
Ozren Žunec