Sveučilište u Zagrebu
Vojni studijski programi
   
Izbornik predmeta
Ekološka zaštita
Šifra: 130095
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Davor Ljubas
Izvođači: Slaven Dobrović - Seminar
Davor Ljubas - Seminar
Ante Vučemilović - Seminar
Maja Zebić Avdičević - Seminar

Slaven Dobrović - Predavanja
Ante Vučemilović - Predavanja
Maja Zebić Avdičević - Predavanja

Maja Zebić Avdičević - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 10
Laboratorijske vježbe 5
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Stjecanje znanja o tehnološkim procesima u zaštiti okoliša te uvida u složeni interaktivni odnos čovjeka i okoliša. Upoznavanje s globalnim ekološkim problemima, aktualnim stanjem i trendom promjene kvalitete okoliša. Dobivena znanja uključuju kvalitativno i kvantitativno razumijevanje tehnoloških rješenja u sustavima zaštite zraka, vode i tla.
Literatura:
  1. STANDARD HANDBOOK OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING, R.A. Corbitt, McGraw Hill 2004
  2. Industrial Ecology and Global Change, R. SOCOLOW, C. ANDREWS, F. BERKHOUT, and V. THOMAS, Cambridge University Press, 2006
  3. Fundamentals of Environmental Chemistry, Manahan, Stanley E. CRC Press, 2003.
7. semestar
Obavezni predmet - Redovni smjer - Nuklearno biološko kemijska obrana
Termini konzultacija:
Obavijesti