Sveučilište u Zagrebu
Vojni studijski programi
   
Knjižnica

Kontakt

Knjižnica Zagreb: Ilica 256 b, 10 000 Zagreb
tel. 01/37 86 645, 37 84 399, 37 86 083

 

Katalog i web adresa: 

http://k-hvu.zaki.com.hr

 

 

Vizija

Knjižnice HVU-a „Dr. Franjo Tuđman“ u mreži visokoškolskih knjižnica Sveučilišta u Zagrebu, intenzivnim razvojem suvremene knjižnično-informacijske djelatnosti postaju ravnopravan partner u stjecanju i stvaranju znanja, pridonose razvoju boljeg i kvalitetnijeg obrazovnog i znanstveno-istraživačkog rada HVU-a te su s bogato razvijenim knjižničnim fondovima, informacijskom tehnologijom i stručnim djelatnicima odlična potpora cjeloživotnom obrazovanju kadeta i svih djelatnika OSRH.

Misija

Knjižnice HVU-a "Dr. Franjo Tuđman" centar su knjižnično-informacijske djelatnosti na HVU-u "Dr. Franjo Tuđman" kao središnjoj vojnoobrazovnoj ustanovi Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Prema namjeni knjižničnog fonda, Knjižnice HVU-a su visokoškolske knjižnice čija je glavna uloga podupiranje obrazovnih potreba polaznika izobrazbi te razvoja nastavnih procesa i znanstveno-istraživačkog rada na HVU-u, kao i širenje vojnostručnih znanja, nacionalne i opće kulture svih djelatnika OSRH.

Prema sadržaju knjižničnog fonda, Knjižnice HVU-a su i jedine specijalne knjižnice na području RH koje okupljaju građu iz područja obrane i vojnih znanosti, što daje posebnu važnost njihovu djelovanju u široj društvenoj zajednici.

Djelatnost

Knjižnično-informacijska djelatnost obuhvaća izgradnju zbirki i fondova iz područja obrane i vojnih znanosti, njihovu organizaciju u fizičkom i informacijskom smislu, čuvanje i zaštitu građe, pružanje informacijsko-referalnih usluga te brzog i jednostavnog pristupa informacijama na raznovrsnim medijima.

Uz građu iz područja vojnih znanosti, prikupljaju i građu iz predmetnih područja srodnih vojnim znanostima koja podupiru i proširuju osnovna područja te se tako razvija i općeznanstveni, referentni fond, ali i zbirka beletristike.
Poslovanje Knjižnice obavlja se prema Zakonu o knjižnicama, smjernicama i standardima knjižničarske struke, te Pravilu o uvjetima i načinu korištenja knjižnične građe i usluga Odsjeka knjižnice HVU „Dr. Franjo Tuđman“.

Organizacija

U okviru Odsjeka knjižnica djeluju tri knjižnice, svaka sa svojim specifičnim knjižničnim fondom čija osnova slijedi podjelu rodova vojnih snaga: Knjižnica Zagreb – građa iz područja kopnene vojske, Knjižnica Split – građa iz područja mornarice te

Knjižnica Zadar – građa iz područja zrakoplovstva i protuzračne obrane.

U sklopu knjižnica su i studijske čitaonice opremljene računalima i s pristupom internetu.

Knjižnični fond

Knjižnice HVU-a posjeduju oko 50 000 naslova, odnosno oko 200 000 jedinica knjižnične građe.

 

Najzanimljiviji i temeljni dio fonda čini zbirka literature pod nazivom Vojna vještina koja sadrži naslove iz filozofije i sociologije rata, strategije, taktike, vojne izobrazbe, vojne tehnike, pješaštva, mornarice i zrakoplovstva, vojne povijesti itd. U toj se grupi nalaze i priručnici, pravilnici, upute, tehnička dokumentacija, skripta, lekcije, udžbenici za kadete te završni radovi polaznika izobrazbi.

 

Posebno ističemo zbirku građe Domovinski rat.

Uz građu iz područja obrane i vojnih znanosti razvija se i općeznanstveni fond koji obuhvaća gotovo sve znanstvene discipline, referentni fond (enciklopedije, leksikoni, rječnici, atlasi itd.), digitalna zbirka, zbirka časopisa (civilne i vojne tematike) te zbirka književnosti (beletristika - oko 5000 naslova).

 

U školskoj godini 2014./2015. u Knjižnice se uvodi programska podrška za knjižnično poslovanje ZaKi te elektronički katalog postaje dostupan i na mreži: http://k-hvu.zaki.com.hr .

 

Pristup najvažnijim svjetskim bazama podataka za kadete, profesore i znanstvenike HVU-a omogućen je preko adrese Portala elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu www.online-baze.hr i udaljenog pristupa sa AAI@EduHr identiteta.