Sveučilište u Zagrebu
Vojni studijski programi
   
Izbornik predmeta
Vjerojatnost i statistika
Šifra: 129378
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ilko Brnetić
Izvođači: Ilko Brnetić - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Auditorne vježbe 30
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Uvest će se i istražiti vjerojatnosni prostor, diskretne i neprekinute slučajne varijable i diskretni slučajni vektori. Proučit će se najvažnije diskretne i neprekinute slučajne varijable. Uvest će se osnove teorije uzoraka i naučiti primjena nekih od statističkih testova.
Literatura:
 1. N.Elezović: Diskretna vjerojatnost, Element 2008.
 2. N.Elezović: Slučajne varijable, Element 2008.
 3. N.Elezović: Statistika i procesi, Element 2008.
 4. Ana Vukelić - nastavni materijali na webu (http://www.pbf.unizg.hr/hr/zavodi/zavod_za_procesno_inzenjerstvo/kabinet_za_matematiku/biostatistika_studij_nutricionizam/nastavni_materijali/predavanja_i_seminari)
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni smjer - Nuklearno biološko kemijska obrana
Obavezni predmet - Redovni smjer - Skupina smjerova Veza, Motrenje i navođenje i Protuzračna obrana
Termini konzultacija:
Obavijesti

Drage kadetkinje, dragi kadeti,

rezultati pisanog dijela završnog ispita mogu se vidjeti u sustavu kao i zbrojeni broj bodova na pisanom međuispitu i pisanom dijelu završnog ispita. Kadetkinje i kadeti kojima je zbrojeni broj bodova na pisanom međuispitu i pisanom dijelu završnog ispita veći ili jednak 27 imaju pravo pristupa usmenom dijelu ispita koji će se održati u utorak, 23.1. Kadetkinje i kadeti kojima je zbrojeni broj bodova na pisanom međuispitu i pisanom dijelu završnog ispita manji od 27 nisu položili ispit putem kontinuiranog praćenja.

Rješenja, odnosno odgovori na pitanja neće biti objavljivana prije završetka usmenog dijela ispita, ali ću tijekom večeri svakome od vas poslati ostvareni broj bodova na svakom od postavljenih pitanja/zadataka. Napominjem tek kako je u zadatcima iz statistike većim dijelom bodova bila vrednovana konačna odluka o prihvaćanju ili odbijanju hipoteze uz danu razinu značajnosti i  (pa i odgovarajuća geometrijska interpretacija) nego li točnost izračuna (ukoliko se radilo o nekoj manjoj pogrešci).

Uvide u zadaće možete ostvariti u utorak, 23.1. u 11,15 sati (tj. po završetku usmenog ispita) u dvorani 43/58 gdje se održava usmeni ispit. Oni kadeti i kadetkinje koji nisu ostvarili dovoljno bodova da bi pristupili usmenom ispitu mogu, ukoliko to žele, uvid u zadaće ispita ostvariti i ranije, dolaskom na konzultacije u petak, 19.1. na FER (za koje se prethodno mogu najaviti). Taj termin konzultacija nije namijenjen kadetkinjama i kadetima koji će pristupiti usmenom dijelu ispita; ukoliko se dogodi da netko od njih tko će polagati usmeni dio ispita ga ne položi (nadam se da se to neće dogoditi, ali unaprijed je nemoguće to znati), imat će pravo na zamjenski termin konzultacija.

Ilko Brnetić
Objavljeno: jučer u 17:25
Ilko Brnetić

Drage kadetkinje, dragi kadeti,

raspored usmenog dijela završnog ispita koji će se održati u utorak, 23.1. u dvorani 43/58 je sljedeći:

 • od 9,00 sati: Pernjek, Žerjav, Jovanović, Škobalj,
 • od 9,45 sati: Vuglec, Lovrić, Čanić, Tomić,
 • od 10,15 sati: Kos, Vlahović.

Ispit odgovara veći broj studenata istodobno, pisanjem na papiru, korištenjem laptopa i usmeno. Očekivano trajanje za pojedinog studenta je oko sat vremena (pri čemu se vrijeme dijeli na veći broj studenata, kao što sam i napisao).

Molim vas da svakako pročitate obavijesti vezane uz način provedbe usmenog ispita, kao i načelne kriterije (o čemu sam vas obavještavao i na predavanjima) napisane u obavijesti na ovoj web stranice te da sa sobom ponesete laptop i podsjetnike, kao i na pisani dio ispita.

Ilko Brnetić
Objavljeno: jučer u 17:38
Ilko Brnetić

Drage kadetkinje, dragi kadeti,

podsjećam na to da oni među vama koji ostvare pozitivnu ocjenu (različitu od 5) s brojem bodova koji je veći od "sredine intervala" za tu ocjenu imaju, ako odbiju ocjenu i ponovo pristupe ispitnom roku, garantiranu barem istu ocjenu. To pravilo vrijedi samo jednom, ali može zanimati neke od vas te vas na to podsjećam.

Ilko Brnetić
Objavljeno: jučer u 18:10
Ilko Brnetić

objavljen je u repozitoriju.

Ilko Brnetić
Objavljeno: jučer u 17:57
Ilko Brnetić

Drage kadetkinje, dragi kadeti,

usmeni ispit se održava na sličan način kao i pisani dio ispita, tj. studenti/ce sjede u klupama i odgovaraju na zadana pitanja (najčešće pisanim putem, a moguće i korištenjem laptopa), s time da su ta pitanja personalizirana (svatko ima svoja pitanja, a neka mogu biti i ista), a na neka postavljena pitanja, student/ica odgovara usmeno. 

Očekivano ukupno trajanje usmenog ispita za jednog studenta/icu je oko sat vremena, ali u isto vrijeme na ispitu je veći broj studenata.

I pisani i usmeni dio ispita obuhvaćaju isto gradivo i pitanja se bitno ne razlikuju, osim što se na usmenom ispitu u manjoj mjeri dodatno ispituje i sposobnost usmenog izražavanja.

Razlike su sljedeće:

 • na pisanom dijelu ispita nemate mogućnost ispravka nakon što vam ukažem na neku pogrešku, a na usmenom dijelu ispita imate tu priliku; s time u vezi, na usmenom ispitu možete očekivati i neka potpitanja koje vam mogu pomoći da odgovorite na neko postavljeno pitanje,
 • na pisanom dijelu ispita se očekuje da ostvarite određeni broj bodova neovisno o tome na kojim ste ih pitanjima ostvarili, dok se na usmenom ispitu očekuje da pokažete temeljna znanja iz svih dijelova gradiva  (ukoliko to nije slučaj, ocjena usmenog je nedovoljan, neovisno o tome na koliko ste, možda i težih pitanja, znali odgovoriti).

Napominjem i kako je sasvim očekivano da, ukoliko na pisanom dijelu ispita ne odgovorite na neka temeljna pitanja, ćete na usmenom dijelu ispita biti temeljito ispitani upravo iz tog dijela gradiva.

Ilko Brnetić
Objavljeno: 3. 1. 2018. u 20:16
Uređeno: 4. 1. 2018. u 18:59
Ilko Brnetić

Drage kadetkinje, dragi kadeti,

za one među vama koji ćete položiti ispit putem kontinuiranog praćenja (i koji ćete prihvatiti dobivenu ocjenu) konzultacija više neće biti.

Za ostale (ako takvih bude) postoji mogućnost konzultacija na FER-u:

 • u petak, 19.1. s početkom u 16,15 sati
 • u petak, 26.1. s početkom u 16,15 sati

Za konzultacije se je potrebno najaviti najkasnije istoga dana do 12 sati, a sastanak će biti u auli FER-a.

Ukoliko neki od studenta osiguraju pravo pristupa usmenom ispitu, ali nakon toga ne polože usmeni ispit, oni bi time ostali bez mogućnosti konzultacija u prvom terminu, no, u tom bi možebitnom slučaju, mogli tražiti naknadni zamjenski termin konzultacija.

Možebitni dodatni termini konzultacija (uz gore navedene) bit će objavljeni naknadno. 

Ilko Brnetić
Objavljeno: 14. 1. 2018. u 20:23
Ilko Brnetić

Drage kadetkinje, dragi kadeti,

u repozitoriju datoteka su objavljeni podsjetnici za ispit. Oni se sastoje od četiri datoteke koje sadrže:

 • formule za koef.korelacije, Pearsonov (uzorački) koef. korelacije i pravac regresije
 • neke činjenice o osnovnim razdiobama (koje ne morate znati napamet)
 • formule za intervale povjerenja
 • statistike za statističke testove

Uz to, na ispitu smijete koristiti i:

 • tablice kvantila 
 • tablicu vrijednosti funkcije razdiobe jedinične normalne slučajne varijable

Navedene podsjetnike smijete koristiti i na pisanom i na usmenom dijelu ispita. Očekujem da ćete navedene podsjetnike sami donijeti na ispit

Ilko Brnetić
Objavljeno: 3. 1. 2018. u 19:47
Ilko Brnetić

http://www.pbf.unizg.hr/hr/zavodi/zavod_za_procesno_inzenjerstvo/kabinet_za_matematiku/biostatistika_studij_nutricionizam/nastavni_materijali/predavanja_i_seminari

Ilko Brnetić
Objavljeno: 12. 12. 2017. u 15:27
Ilko Brnetić

objavljena su u repozitoriju datoteka.

Ilko Brnetić
Objavljeno: 25. 9. 2017. u 17:59
Ilko Brnetić

Sadržaj predmeta s naslovima poglavlja možete naći u repozitoriju datoteka.

 

Ilko Brnetić
Objavljeno: 25. 9. 2017. u 17:27
Uređeno: 26. 9. 2017. u 14:01
Ilko Brnetić