Sveučilište u Zagrebu
Vojni studijski programi
   
Izbornik predmeta

Poštovani studenti,

Prvi međuispit koji pokriva gradivo prvih 6 tjedana nastave, tj gradivo koje predaje doc.dr.sc. Kristina Potočki, odgađa se za tjedan dana te će se umjesto u četvrtak 9.4.2020., održati u četvrtak 16.4.2020. u 10 h u sustavu Merlin.

Maksimalnih 50 bodova iz 1. međuispita može se ostvariti na sljedeći način:

  • 40 bodova – Test u Merlin sustavu – kombinacija teoretskih i računskih pitanja
  • 10 bodova – Kontinuirana procjena aktivnosti studenata u nastavi na daljinu (kontinuirane tjedne aktivnosti na forumu, predaje mini zadaća i probnih testova u sustavu Merlin te aktivno sudjelovanje kroz raspravu na predavanjima u realnom vremenu)

U Merlinu su postavljeni kratki testovi za vježbanje gradiva u bloku „Testovi za vježbanje gradiva“, koji su tehnički implementiran na isti način kao i stvarni kolokvij. Time je omogućeno da se studenti što bolje upoznaju s načinom rada u sustavu te s različitim tipovima pitanja u testu.

Detalji o minimalnom pragu na testu i točno trajanje testa će biti obavljeni nakon što se studenti upoznaju s probnim testovima, a najmanje 24 h prije pravog testa.

Sve dodatne informacije o načinu provođenja međuispita biti će objavljene u sustavu Merlin na čije obavijesti su studenti pretplaćeni, tj. dobivaju ih putem službene e-pošte (ime.prezime@student.unizg.hr).

doc.dr.sc. Kristina Potočki

Kristina Potočki
Objavljeno: 8. 4. 2020. u 12:18
Kristina Potočki
Popis obavijesti
Svladavanje vodenih zapreka
Šifra: 129391
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Kristina Potočki
Izvođači: Dragutin Remenar, mag. ing. aedif. - Predavanja

Mladen Fusić, mag.ing.aedif. - Auditorne vježbe
Vladimir Horvat, mag. ing. aedif. - Auditorne vježbe
Marko Šimić, struč. spec. ing. admin. chris. - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Auditorne vježbe 15
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osposobiti studente za uporabu plovnih sredstava te izbor načina, sredstava i vrste prijelaza preko vodenih zapreka. Nadalje, studente osposobiti za timski rad tijekom izradbe projekta i uspostave mjesta prijelaza te za organizaciju, vođenje i upravljanje radovima na mjestu prijelaza uz primjenu mjera tehničke zaštite tijekom rada na vodi.
Literatura:
  1. Osnove hidrotehnike, I. dio, Prva knjiga, Živko Vuković, Akvamarine, Zagreb, 1994 (I. izdanje), 1996 (II. izdanje),
  2. Hidrologija; Ranko Žugaj; 2000; ISBN: 9539630371
  3. Operacije prijelaza preko vodenih zapreka - Priručnik; Dragutin Remenar; Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Glavni stožer Oružanih snaga Republike Hrvatske, Hrvatsko vojno učilište Petar Zrinski, Zagreb; 2008
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni smjer - Inženjerija
Termini konzultacija: