Sveučilište u Zagrebu
Vojni studijski programi
Upiši se

Vojni studiji Vojno inženjerstvo (VI) i Vojno vođenje i upravljanje (VViU) su preddiplomski sveučilišni studiji, ciljano namijenjeni za obrazovanje budućih časnika Oružanih snaga RH (OSRH). Razvijeni su u suradnji OSRH i Sveučilišta u Zagrebu, a njihova je atraktivnost u tome što prvostupnike po završetku ovih studija čeka siguran posao u postrojbama OSRH, na mjestima prvih časničkih dužnosti.

I još jedan važan razlog za prijavu i uspješno studiranje: studenti-kadeti imaju podmirene cjelokupne troškove studiranja: smještaj, prehranu, literaturu, sportsku opremu, gradski prijevoz i još k tome mjesečnu stipendiju.


   
Uvodni sat za novoupisane studente...

Uvodni sat za novoupisane studente prve nastavne godine koji su kao kadeti 15. naraštaja upisani na prvu godinu studijskih programa Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje održat će se u srijedu 20. rujna 2017. u 14:30 sati u Časničkom domu, na Hrvatskom vojnom učilištu ”Dr. Franjo Tuđman”, Ilica 256B.

Predviđeno trajanje uvodnog sata je 90 minuta.

Više informacija pročitajte u nastavku obavijesti

 

Uvodni sat obuhvatit će se ove ključne informacije:

 • vojne i akademske obveze kadeta, domski red i pravila ponašanja
 • Pravilnik o studiranju na sveučilišnim studijskim programima za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske
 • akademski kalendar, tjedna satnica, organizacija nastave
 • informacijski sustavi (web, ISVU, AAI), sustavi obavještavanja, alati za e-učenje, službena e-mail adresa studenta, način obraćanja, Informacijski paket ECTS-a
 • upoznavanje s prostorima Hrvatskog vojnog učilišta (predavaone, amfiteatri, zajednički prostori)
 • organizacija provjera znanja (međuispiti, završni ispiti, ispitni rokovi), kriteriji ocjenjivanja, konzultacije
 • prijavljivanje ispita, evidencija studentskih ostvarenja na ispitima, ISVU studentski portal
 • referade studija (FER za VI, FPZG za VViU), izdavanje potvrda
 • nastava izvan prostora HVU
 • kontakt osobe i kontakt adrese za sve ključne elemente nastavnog procesa

Pored ovih informacija na uvodnom satu studentima bi se predstavile ove osobe:

 • predstavnici dekanata Hrvatskog vojnog učilišta,
 • voditelji studija i zamjenici voditelja studija,
 • predstavnici kadetske bojne,
 • nositelji predmeta zimskog semestra prve nastavne godine ili njihovi predstavnici,
 • predstavnici studentskih referada za svaki od studija,
 • predstavnici knjižnice HVU, službi zaduženih za zdravlje i psihološko savjetovanje kadeta, službi zaduženih za informacijsku potporu, te drugih službi vezanih uz nastavni proces.

Voditelj studija Vojno inženjerstvo

prof. dr. sc. Davor Petrinović

Voditelj studija Vojno vođenje i upravljanje

doc. dr. sc. Robert Mikac

 

Jasna Hižar Škrlec
Objavljeno: 15. 9. 2017. u 17:33
Jasna Hižar Škrlec
Popis obavijesti
 
 
Kontakt

Sveučilište u Zagrebu
Vojni studiji

Trg Republike Hrvatske 14, 
HR-10000 Zagreb

Email: vojni@unizg.hr

 

Hrvatsko vojno učilište
"Dr. Franjo Tuđman"

Ilica 256b
10 000 Zagreb
Tel: 01/3786 666
Email: info.hvu@morh.hr
http://www.morh.hr
http://hvu.morh.hr

 

Ostali vojni studiji:
Aeronautika - modul vojni pilot
Fakultet prometnih znanosti,
Borongajska cesta 83A, Zagreb

 


 
Novosti - Ministarstvo obrane RH